mai 04

Øst politidistrikt avslutter bistand fra Heimevernet 4. mai. Svenskegrensa..


God kontroll ved grenseovergangene samt tilføring av ekstra midlertidige politiressurser, gjør at det ikke lenger er nødvendig med bistand fra HV-01 ved landegrensen mot Sverige. Det skriver Øst politidistrikt i en artikkel:
Siden innføring av indre Schengen grensekontroll, har Heimevernet bistått Øst politidistrikt med mannskaper ved Oslo Lufthavn og ved landegrensene mot Sverige. Bistanden fra HV-02 til Oslo Lufthavn ble avsluttet 7. april.


Ved Oslo Lufthavn bisto Forsvaret med ressurser til å ivareta polisiære oppgaver knyttet til transport og ledsagelse av bortviste flypassasjerer, samt vakthold for å sikre overholdelse av karantenebestemmelsene. Ved landegrensen har soldatene bistått med kontroll med innreise og veiledning av reisende om karantenebestemmelser.


Fortsatt behov for forsterket innsats

– Det er fortsatt er behov for forsterket innsats på grensen. Vi har fått tilført ekstra midlertidige politiressurser for å ivareta denne oppgaven, og de aller fleste har allerede begynt. Det betyr at vi nå har ressurser nok til å håndtere oppgaven selv og det er derfor naturlig å avslutte bistanden vi til nå har mottatt fra HV-01 sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.Soldatene har hatt begrenset politimyndighet, og har vært under politimesterens ledelse.


Takknemlig for bistand

Bistanden fra Heimevernet har vært helt nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig grensekontroll, og for å hindre smittespredning. Heimevernet har vært en viktig ressurs for politiet, og vi er svært takknemlig for jobben de har gjort, sier politimester Øystese.


—-Foto via Forsvaret | presse