mai 06

Satt pris på! Sykehuset Østfold har rundt 80 jordmødre, som..
De er like viktige hver eneste dag, men tirsdag denne uka ble de satt ekstra pris på. Sykehuset Østfold har rundt 80 jordmødre, som i går kunne feire den internasjonale jordmordagen opplyser sykehuset Østfold på sine nettsider:– Det er jo verdens beste yrke, sånn er det bare!
Ann Morris, Lene Karlsrud og mange av jordmorkollegaene kunne feire med kake og litt ekstra godt i lunsjen på Kalnes 5. mai.
Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid.Det går jo litt opp og ned som alt annet, men for det meste er det veldig positivt å jobbe som jordmor. Jeg var turnusjordmor i 1985, og har vært her frem og tilbake siden da, sier Ann Morris fornøyd.Føde-barsel er en stor avdeling i sykehuset.
Hit er alle fødende velkomne, og vi ivaretar hele spekteret. Alt fra friske kvinner til alvorlig syke, sier fagutviklingsjordmor Tone Merete Henriksen.


Mer krevende

Mange jordmødre opplever at de har mer å gjøre nå enn tidligere, og fødslene er mer krevende.
Administrasjon og dokumentasjonsmengden rundt en fødsel har økt og tar mye lengre tid, sier Morris.
Videre blir flere og flere fødsler igangsatt, og krever mye mer oppfølging. Livsstil, vekt og økt gjennomsnittsalder er blant det som kan virke inn på fødslene. Fødsels- og barselomsorgen har gjennomgått store endringer de siste årene.
Men lykken er den samme. Vi er veldig opptatt av å se den enkelte, ivareta, trygge under fødsel, og ta vare på et nytt liv som kommer til verden, sier Lene Karlsrud.


God omsorg

Denne våren har naturlig nok vært helt spesiell. Avdelingen ble omorganisert, og det var litt hektisk da koronaepidemien kom med restriksjoner og begrensninger.

Det har gått veldig fint. Smittevern har vært strålende, og vi har jo en enestående personalgruppe med jordmødre, barnepleiere og andre som står på.


Føde- barsel på Sykehuset Østfold har hatt en litt roligere vår enn vanlig når det gjelder fødsel, blant annet fordi svenske kvinner ikke kommer til Østfold for å føde.Enkelte jordmødre har hjulpet til under fødsler i fullt smittevernutstyr, men det har fungert greit. – Vi er jo vant til å jobbe med eventuell dråpesmitte, påpeker Henriksen.—-


Aktuell link | Her kan du lese mer | foto via SØ