mai 07

-Vi skal rengjøre ca. 5498 kilometer med fylkesvei, samt gang og sykkelveier langs veinettet


-Nå rydder vi på og langs veiene våre skriver Viken fylkeskommune på sine nettsider:


-Våren er her, og rester etter vinteren skal bort. I Viken fylkeskommune er vi i gang med «vårrengjøringen» av veiene våre, slik at alt er klart til 17. mai.


5498

-Vi skal rengjøre ca. 5498 kilometer med fylkesvei, samt gang og sykkelveier langs dette veinettet. Enkelte steder blir rengjøringen utført om kvelden og natten fordi dette vil være mindre trafikkfarlig, og for å redusere ulempene for trafikantene.


Dette skal gjøres

Om vinteren brukes en del grus og sand til å strø med på veiene våre. Dette og annet «rusk og rask» som er havnet i veibanen, skal feies opp og fjernes, videre skal veibanen spyles.


-Vi fjerner også grus og sand fra fortau og gang- og sykkelveier, slik at det skal bli bedre for deg som går eller sykler. I tillegg spyler og rengjør vi skilt, leskur, rekkverk, og tak og vegger i tunneler og underganger. Vi gjør også mindre reparasjoner og utbedringer av gjerder, skilt med mer, der dette er nødvendig.-Det er en omfattende jobb som skal gjøres. Derfor oppfordrer vi deg som trafikant til å ta hensyn, slik at de som er ute kan utføre jobben sin trygt og forsvarlig. De gjør en viktig jobb for at veiene våre skal bli mer trafikksikre, og for at du og jeg skal få det fint rundt oss, sier Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesveier i Viken fylkeskommune.


Søppel

Når snøen forsvinner om våren, kommer søppelen som ligger langs veien frem. Vi plukker søppel hele året, men er spesielt opptatt av å fjerne søppel om våren. Vi vet at mange benytter vårmånedene til å fjerne søppel langs veiene våre. Det er i utgangspunktet fint å få hjelp, men det er ikke uten risiko å plukke søppel langs en trafikkert vei. Derfor oppfordrer vi de som på eget initiativ ønsker å plukke søppel om å gjøre dette på veier hvor det er lov å ferdes til fots.—-


Aktuell link | Viken