mai 08

Sykehuset Østfold: Flere i gang med videokonsultasjonPå bildet – Jorun Wahlberg, Irene Nordrum Rakvåg, Anne Margrethe Håland Johansen og Peggy Måseidvåg Karlsen. Foto via SØ


Video

Diabetespoliklinikken er blant områdene i sykehuset som nå er i gang med videokonsultasjon, og flere følger etter beskriver sykehuset på sine nettsider. På grunn av koronaviruset er det mange som har meldt behov, og det jobbes for å klargjøre for videokonsultasjon flere steder i Sykehuset Østfold.
I 2019 gjennomførte Sykehuset Østfold et pilotprosjekt på videokonsultasjon mellom behandler og pasient på revmatologisk avdeling. Nå er det gjennomført opplæring av medarbeidere på diabetespoliklinikken i endokrinologisk avdeling i Moss, som tar i bruk løsningen.


Godt tilbud

Vi har evaluert og brukt erfaringene fra pilotprosjektet, og har nå startet opp med videokonsultasjon som et fast tilbud. Diabetespoliklinikken i Moss er først ut, men på grunn av pandemien er det mange som har meldt inn behov, sier prosjektleder Heidi Synnøve Halvåg.


Personer med diabetes er i risikogruppen for korona og har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke, og derfor er videokonsultasjon til disse pasientene et godt tilbud for å slippe fremmøte.Vi har startet med leger som har endokrinologiske pasienter og sykepleierne som har diabetespasienter. Vi har kanskje hatt 10 stykker. Vi er i startfasen og det er noe uvant med levende bilde, men ser at dette er et nyttig verktøy for våre behandlere og pasientgruppene vi har. Vi ser fram til at dette blir veldig bra, sier seksjonsleder Irene Nordrum Rakvåg ved poliklinikkområde 10 endokrinologi.Enkel å bruke

Pasienten kan koble seg opp med både på PC/Mac, nettbrett og smarttelefon.


Det finnes en rekke ulike løsninger for videokonsultasjon på markedet. Sykehuset Østfold har valgt en annen løsning enn den som ble brukt i pilotprosjektet, og benytter nå Norsk Helsenetts løsning JOIN for videokonsultasjon i pasientbehandling. Denne løsningen finnes tilgjengelig og koster ikke noe å benytte, og den er enkel både for pasient og behandler. For å delta i møte på denne måten, må behandlerne ha egne virtuelle møterom med møteromsnummer og PIN. Dette møterommet kobler både pasient og behandler seg inn i.

Pasienter vil motta informasjon i innkallingsbrev, dersom de inviteres til videokonsultasjon. I brevet vil det stå nødvendig informasjon om timen, behandler og videokonsultasjon. Pasienten må ha støttet nettleser Google chrome, Safari, Firefox eller Edge, og må skrive inn nettadressen som oppgis for å delta.—-


Her kan du lese mer | aktuell link | sykehuset Østfold