mai 09

Fornøyd med justert krisepakke


Korps kan få støtte til mer enn bare konserter, noe som er viktig skriver Norges Musikkorps Forbund i en melding:-Vi er veldig glad for at den justerte tiltakspakken både inneholder mer penger, og at den også utvides til å gjelde bortfall av inntekter som våre korps har kjent på kroppen, sier Rita Hirsum Lystad, president i Norges Musikkorps Forbund.


Det at ministeren var tydelig på at vi kan søke om støtte til tapte inntekter på kiosksalg, parkering, loppemarked osv viser at de har forstått situasjonen vi står i, fortsetter hun.


Kulturministeren åpnet opp for at det kan gis støtte for inntil 70 % av inntektstapet, noe Lystad opplever som positivt.


Men det store spørsmålet er jo om det er nok penger i potten. Når kor og korps og idrett skal spise av samme kaka, så blir den fort spist opp, selv om den nå er utvidet til like over en milliard.


Den nye tiltakspakken får også tilbakevirkende kraft og vil gjelde fra 12. mars – 15. juni.


-I går sto kulturministeren frem og informerte om at korpsene også hadde fått 38,5 millioner i friske midler. Det er ikke korrekt. Dette er midler som allerede er budsjettert, og i realiteten hadde ikke ministeren en krone å komme med i går.-Vi er selvsagt skuffet over dette, det er ikke slik man bygger tillit til frivilligheten, men i dag er vi glad for at det både er kommet mer penger til frivilligheten og at innretningen er slik at den treffer korpsene våre, avslutter Rita Hirsum Lystad.