mai 10

Forventer halvering av sommerjobbene


Kun 18 prosent av virksomhetene planlegger å ansette sommervikarer, viser undersøkelse fra Virke.


-Det ligger an til en halvering av antall sommerjobber i år. Dette er dårlig nytt for ungdommen. Nedgangen i sommerjobber har vært en trend over tid, men i 2020 er det et stup, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon i en melding:

Mens 36 prosent av virksomhetene hadde ferievikarer i fjor, planlegger bare 18 prosent av virksomhetene å ha det i år. Det er nedgang i så godt som alle Virkes bransjer. Størst er nedgangen innenfor faghandel – som klær og skobutikker, innen kultur og opplevelse, reiseliv og trening. Det viser tall fra Virkes årlige medlemsundersøkelse om sommerjobber, utført i mai.


Undersøkelsen viser at virksomheter med størst omsetningstap i april også er dem som er minst klare for å ta inn sommervikarer.


Det er dessverre mange av virksomhetene som vanligvis tar inn flest sommervikarer som også er hardest rammet av omsetningssvikt på grunn av korona – slik som i turistnæring, servering, opplevelser og kulturvirksomhet, sier Kristensen.


Høy ledighet

410 000 mennesker er nå permitterte, viser tall fra NAV. Ungdom mellom 15-17 år søker vanligvis på jobber som ufaglærte, men det er fra nettopp slike stillinger det er mange permitterte nå, så da blir konkurransen om jobbene hardere.


Nå er det viktig å få de permitterte tilbake i jobb. Samtidig er en sommerjobb en uvurderlig anledning til å få den første arbeidspraksisen og det er viktig for næringslivet at vi ruster neste generasjons arbeidstakere, sier Virke-sjefen.


Virke-sjefen mener dette er tall politikerne må ta på alvor:

Virkes sommerjobbundersøkelse viser viktigheten av at politikerne sentralt og lokalt gir næringslivet god forutsigbarhet for å kunne planlegge og bemanne for sommeren og få både ansatte tilbake og sommervikarer -og at kompensasjonsordningene må treffe sesongbaserte næringer godt, sier Ivar Horneland Kristensen.
Tallene kommer fra Virkes medlemsundersøkelse gjennomført 4.-6. mai. Totalt 1789 respondenter.