mai 11

Kritisk skadd etter gasslekasje i seilbåt

Kl. 1105 ble det meldt om en gasslekkasje på en seilbåt i Moss. En person er kjørt til Kalnes sykehus, vurdert som kritisk skadd.

Uklart

Hendelseforløp er per nå noe uklart, men det settes i sammenheng med varmeapparatet i båten.