mai 12

-Et budsjett som bidrar til å ta hverdagen trygt tilbake
12. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.


Juni

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni opplyser Finansdepartementet i en melding.


-Et budsjett som bidrar til å ta hverdagen trygt tilbake

Norsk økonomi er rammet av det mest alvorlige tilbakeslaget i fredstid. Samtidig er regjeringen i full gang med å legge grunnlaget for veien ut av krisen.
– Tiden fremover blir krevende. Mange nordmenn er uten jobb, de fleste fordi de er permitterte. Enda flere kjenner på usikkerhet for om jobben eller livsverket deres fremdeles er der når krisen er over. Derfor legger vi frem flere tiltak for kompetanse og grønn omstilling for fremtiden. Vi skal skape flere arbeidsplasser og inkludere enda flere i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg.


Hele verden er i en spesiell og vanskelig situasjon som mangler sidestykke i moderne tid.


Virusutbruddet er alvorlig for liv og helse. Omfattende smittevernstiltak både her hjemme og ute fører til at verdiskapingen i norsk økonomi faller kraftig. Tiltakene i revidert budsjett bygger videre på de kraftfulle pakkene som har blitt iverksatt for å hjelpe folk og bedrifter gjennom den krevende perioden vi står i.


– Sammen skal vi ta hverdagen trygt tilbake. Med dette budsjettforslaget vil vi bidra til aktivitet i hele landet, grønn omstilling og vekst i næringslivet. Vi prioriterer også sykehusene og tjenester til sårbare barn. Unge som gamle skal føle trygghet og få den hjelpen de trenger, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).


Oljeinntekter

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2020 innebærer en bruk av oljeinntekter på nær 420 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,2 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Budsjettimpulsen anslås til 5,1 prosent av trend-BNP for fastlands-Norge.– Det har vært nødvendig å øke pengebruken i den situasjonen vi nå står i. Både for å unngå en enda kraftigere nedtur, og for å hjelpe sunne bedrifter gjennom krisen slik at de kan skape arbeidsplasser og vekst den dagen vi tar hverdagen tilbake, sier finansministeren.


Norge har et bedre utgangspunkt enn mange andre. Før krisen hadde vi høy sysselsetting, lav arbeidsledighet, høy produktivitet, robuste banker og en velfungerende økonomi. Vi har et omstillingsdyktig næringsliv og høy tillit i samfunnet.


– Når vi nå åpner forsiktig opp og smitteverntiltakene reduseres, er det nødvendig å justere de eksisterende tiltakene og etterhvert innføre nye som kan få fart i økonomien og folk tilbake i jobb. Vi må også huske på at de utfordringene vi hadde før koronakrisen ikke har forsvunnet. Løsningene våre fremover må ha med seg de mer langsiktige perspektivene, sier Sanner.
Den videre behandlingen av revidert budsjett blir annerledes i år.


– Allerede i mars og april behandlet Stortinget fire omfattende krisepakker, med store konsekvenser for statsbudsjettet. I tillegg har regjeringen i forståelse med Stortinget, varslet en egen proposisjon i månedsskiftet mai/juni med ytterligere tiltak for veien ut av koronakrisen, sier Sanner.


Regjeringen legger opp til at kommunene og fylkene vil bli kompensert både for merutgifter og inntektsbortfall knyttet til virusutbruddet, slik at kommunesektoren kan opprettholde aktiviteten.