mai 12

Respekterte hytteforbudet – raskt tilbake etterpå


De fleste hyttene stod tomme under hytteforbudet, men ble fylt opp igjen så snart forbudet var opphevet, viser tall fra Telenor. Foto: Ingrid Dietrichsson.


Respekterte hytteforbudet – raskt tilbake etterpå

Nordmenn respekterte hytteforbudet, men elsker hytta si, og var raskt tilbake på hytta da forbudet ble opphevet. En undersøkelse fra Telenor viser at nordmenn har høy tillit til at myndighetene forvalter anonym kundeinformasjon fra teleselskapene på en trygg måte.


Tall fra Telenor bekrefter at hyttekommunene ble tømt for folk da forbudet ble innført. I landet som helhet falt mobiliteten ned til rundt 44 prosent av normalnivåer da myndighetene innførte korona-tiltakene i midten av mars. Nedgangen i mobilitet var spesielt markant i typiske hytte- og vintersportskommuner.Det var særlig i hyttekommunene Trysil, Vinje, Hol og Voss at reiser falt mest. Nedgangen i mobilitet var på hele 74 prosent i Trysil, 73 prosent i Vinje og Voss, og 72 prosent i Hol skriver Telenor i en melding:

Strømmet tilbake

Så snart forbudet ble fjernet så strømmet folk til hyttene sine igjen. Sirdal opplevede den aller kraftigste økningen i trafikk, hele 1371 prosent, i løpet av den første helgen etter at hyttelivet ble lovlig igjen (25-26 april). På samme tid økte også trafikken med 343 prosent i Oppdal, 301 prosent i Hol, 436 prosent i Vinje, og 358 prosent i Trysil sammenliknet med normalverdier før korona-tiltakene ble iverksatt.Med våren i rask anmarsj viser også Telenors siste mobilitetsdata en sterk økning i trafikk i typiske sommerhytte-kommuner. I Hvaler har trafikken omtrent firedoblet seg helgen 2.-3. mai sammenliknet med begynnelsen av mars, mens Kragerø opplevde nesten tredobling i samme periode. I Norge som helhet var mobiliteten fortsatt relativt lav, omtrent 27 prosent under normalnivåer.Mobilitetsdata viktig i pandemi-arbeidet

I en undersøkelse gjort av Telenor Research i april 2020, svarte over 60 prosent av 1200 spurte nordmenn at de var positive til at myndighetene brukte anonyme lokasjonsdata under utbrudd av alvorlig smittsom sykdom.Ove Fredheim, leder av Telenor bedrift, understreker at mobilitetsdataene de forsyner offentlige myndigheter og andre kunder er hundre prosent anonyme.


Avgjørende


– Vi ser at våre anonymiserte data er avgjørende for at myndighetene skal kunne holde oversikt over hvor folk til enhver tid befinner seg. Vi forsyner også myndighetene med mobildata, slik at de på en enkel og effektiv måte kan varsle folk. Dataene er 100 prosent anonymisert og kan ikke brukes til å identifisere enkeltindivider eller bedrifter. Sikkerhet er vår viktigste prioritering, understreker Fredheim.