mai 13

Menn mest negative til overvåkning av kjøreatferdOVERVÅKNING: Mens 31 prosent av kvinner er negative til at bilkjøringen deres overvåkes, er hele 42 prosent av menn negative til overvåking av kjøreatferden deres. Foto: iStock


Negative

En ny undersøkelse viser at menn i større grad enn kvinner er negative til at bilkjøringen deres overvåkes, mot billigere forsikring.


– De som tar mest risiko i trafikken er sannsynligvis mest negative til overvåkning, mener forsikringsselskap.


Norstat har på vegne av Codan Forsikring spurt et representativt utvalg av nordmenn om de mener det er greit at kjøreatferden deres overvåkes hvis det gir dem billigere forsikring. 46 prosent av kvinnene og 43 prosent av mennene er positive til det.


Den andre enden av skalaen viser at mens 31 prosent av kvinnene er negative, er hele 42 prosent av mennene negative til overvåking av kjøreatferden deres.– Menn tar mer risiko

Målet med en eventuell overvåkning av kjøreatferd vil være at å det skal få bilførere til å ta mindre risiko i trafikken, og dermed forebygge ulykker. Historisk sett er menn involvert i flere ulykker enn kvinner.
– Vi vet at menn er innblandet i flere ulykker enn kvinner, blant annet som følge av at mange menn tar større risiko i trafikken enn kvinner, sier Andrea Lervik Lystad, skadesjef motor i Codan Forsikring i en melding:


602 trafikkulykker med personskade

I 2018 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå rapportert om 602 trafikkulykker der personer ble hardt skadet. Årsaken til ulykkene varierer. I ulykker der bilføreren har vært grovt uaktsom, kan deler eller hele forsikringserstatningen falle bort.


– Teknologi som overvåker kjøreatferd kan bidra til å forebygge skader. Færre trafikkulykker og skader kan videre bidra til billigere forsikring, ved at det blir færre forsikringsutbetalinger etter ulykker. Men viktigst av alt er at det kan bidra til å redde liv, sier Andrea Lervik Lystad.


Eldre er mest positive

Undersøkelsen viser at personer over 60 år er mest positive til overvåkning av kjøreatferd for å få billigere forsikring. 54 prosent i denne aldersgruppen er positiv til det, mens det blant personer i 20-, 30-, 40- og 50-årene er rundt 40 prosent som er positive til slik overvåkning.Mest negative er personer i 30-årene, der 45 prosent er uenig i at det er greit at kjøreatferden overvåkes hvis de får billigere forsikring.