mai 13

Planlegger for 80 intensivplasser. Venter covid-19 topp til høsten
Selv om utviklingen i samfunnet er positiv, planlegger Sykehuset Østfold for en covid-19-topp til høsten.-Vi håper vi ikke kommer opp i de scenarioene vi planlegger for, sier prosessdirektør Liv Marit Sundstøl via sykehuset Østfolds nettsider:


Sykehuset Østfold har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst å legge planer for å møte covid-19-pandemien – som skal ivareta en situasjon med behov angitt i Folkehelseinstituttets (FHI) risiko-, prognose- og responsanalyse, publisert 7. april.


Sykehuset skal rigges for å behandle 80 intensivpasienter samtidig, hvorav 75 senger skal tilrettelegges for covid-19-pasienter, i tillegg til fem «rene» intensivsenger (ikke-covid-19-pasienter). I tillegg rigger sykehuset seg for å ha plass til ytterligere 200 covid-19-pasienter, når pandemien når toppen. Disse pasientene skal plasseres i sykehusets døgnområder. Til sammenligning har Sykehuset Østfold åtte intensivplasser i en normalsituasjon.Føringer fra Helse Sør-Øst

Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl i Sykehuset Østfold forteller om hardt arbeid innad i sykehuset for å få på plass planene for håndtering av pandemien, og forteller at svært mange medarbeidere har gjort en uvurderlig innsats de siste ukene.


Det er utrolig hva man får til i et sykehus ved å snu seg rundt når man må. Nå traff ikke pandemien slik vi i utgangspunktet tok høyde for – med en topp i mai 2020, men på den positive siden betyr dette at vi har hatt bedre tid til å forbedre planene våre, sier Sundstøl, og påpeker:
Siden vi nå ser en positiv utvikling i sykehuset med et lavt antall av innlagte covid-19-pasienter, hvorfor er det da nødvendig å rigge sykehuset for hele 80 intensivplasser?


Det er riktig at vi ser en positiv utvikling i sykehuset, og i samfunnet for øvrig. Dette viser at tiltakene som myndighetene har iverksatt, har fungert. Likevel har vi fått klare føringer fra Helse Sør-Øst basert på de nyeste prognosene, som viser at vi kan vente oss en smittetopp på senhøsten. Denne forbereder vi oss på, i likhet med alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, forteller hun.


En ekstrem utfordring

For Sykehuset Østfold er det utfordrende å skaffe og opprettholde nok sykepleiere og spesialsykepleiere, og sikre tilstrekkelig bemanning for å møte den ventede smittetoppen til høsten. Dette er forsøkt løst både gjennom oppgavegliding, opplæring og ulike rekrutteringstiltak de siste ukene. Det er i skaleringsplanen (covid-19-planen) beskrevet hvordan bemanningen skal fordeles på intensivavdelingen og i døgnområdene.

—-

Her kan du lese mer | sykehuset Østfold | foto via SØ