mai 18

I samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen et kosedyr som «premie»Barna på operasjonsavdelingen får kosedyr og diplom, forteller Jørgen A. Olsen og Victoria Farfan. Foto via sykehuset Østfold


Tillit

I samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen et kosedyr som «premie».


– Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for de minste pasientene våre – og vi ser at det har effekt, forteller anestesisykepleier og verneombud Jørgen André Olsen via sykehusets nettsider:


Skaper tillit og trygghet


Vi har kort tid på oss, om lag ti minutter, til å skape en god relasjon til barnet og foreldrene i forbindelse med en operasjon. Kosedyrene bidrar til smidighet, sier Jørgen A. Olsen.


Å gjennomgå en operasjon på sykehus kan være skremmende nok for oss voksne, men ikke minst for barn. Anestesisykepleier på operasjonsavdelingen og verneombud Jørgen André Olsen har derfor tatt initiativ til et lite, men effektivt tiltak for å lette opplevelsen hos de yngste pasientene på avdelingen – nemlig kosedyr som gave for å skape tillit og trygghet hos barna som befinner seg i en sårbar situasjon.Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for dem – og vi ser at det har effekt, forteller han.
Stiftelsen Sykehusbarn bidrar

«Kosedyrprosjektet» ble igangsatt på Kalnes i forrige uke, og det er Stiftelsen Sykehusbarn som bidrar med kosedyrene til operasjonsavdelingen. Flere paller står klare til levering, og stiftelsen ordner med det praktiske rundt leveringen og sørger for at premiene blir fraktet til Sykehuset Østfold. Fra før har stiftelsen et godt samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken på Kalnes, der det blant annet deles ut julegaver til de yngste pasientene hvert år.Medisinstudent og representant fra Stiftelsen Sykehusbarn, Victoria Farfan, forteller at stiftelsen nå også ser frem til å lette sykehusoppholdet for barn på operasjonsavdelingen.
Ni års drift

Stiftelsen Sykehusbarn ble etablert i november 2011 av Magne Helander og Trond E. Hansen. Helander og Hansen var begge fedre til jenter med alvorlige kreftdiagnoser.
Her kan du lese mer via sykehusets nettsider. Aktuell link