mai 19

Veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser


En ny veileder gir råd om når hjemmekontor bør vurderes for å redusere smitte av covid-19. Den gir også råd om hvordan arbeidsplasser bør tilrettelegges for å redusere smitterisiko skriver Helsedirektoratet i en artikkel:Veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport. Bruk av hjemmekontor er aktuelt som smitteforebyggende tiltak dersom:

•Smittespredningen i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy

•Anbefalt avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler brukt til reiser til og fra arbeidsplassen ikke kan opprettholdes

•Anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen ikke kan opprettholdes

•Andre smitteverntiltak gjør det nødvendig (for eksempel ved bruk av hjemmeskole)


•Det er nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær


Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor

Bruk av hjemmekontor for å redusere smitte av covid-19 må vurderes i lys av rådene fra helsemyndighetene og virksomhetenes egen vurdering. Det er utarbeidet en sjekkliste med punkter som kan vurderes.


Smitteforebyggende tiltak på arbeidsplasser

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning på arbeidsplassen er:


•Syke personer skal holde seg hjemme

•God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold

•Kontaktreduserende tiltak


Se mer utfyllende om smitteforebyggende tiltak på arbeidsplasser.

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet, faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet. Aktuell link