mai 20

De fleste kjører på grunn i egen «andedam»


Mange båtverksteder er fullbookede. Grunnstøter man og trenger en reparasjon, er det ikke sikkert at båten kommer på sjøen til ferien. Inntil 3 av 4 grunnstøtinger skjer i områder der man er lommekjent opplyser Gjensidige i en melding:-Det kan synes overraskende, en skulle tro at der man ferdes mest blir det færrest skader, sier båtekspert Jan Egil Hektoen i Gjensidige.

Årsaken kan være at man kan føle seg litt for trygg i eget område, blir vel avslappet, og ikke så observant som i ukjent farvann. I noen områder kan en meters feilnavigering få store konsekvenser, sier han.

Noen unnskylder seg med at; «det stod ikke på kartet», men nesten alt står på kartet.


Hektoen trekker frem Bolærne i Ytre Oslofjord som ett eksempel på et område der det er mange skjær og mange grunnstøtinger.


Det er viktig at man tilpasser farten både etter forholdene, men også etter den kunnskapen og erfaringen man har med sjømannskap, sier Hektoen.


Høy fart

Vi har dessverre sett alt for mange tilfeller av for høy fart med fatale konsekvenser etter grunnstøtinger.
Alle piler peker oppover for båtsalget og alt tyder på at det blir en travel vår og sommer på sjøen, i likhet med supersommeren vi hadde i 2018. I 2018 ble det utbetalt 552 millioner kroner i erstatning (Finans Norge, alle type forsikringssaker innen båt) mot henholdsvis 492 millioner i 2017 og 507 millioner i 2019.Flinke

Mange nordmenn er flinke til sjøs, men samtidig vet vi at det er mange båtførere med lite erfaring, noe som blir forsterket i år. Derfor er det viktig at man tar ansvar for å oppdatere kunnskapen sin, ikke minst når det gjelder navigeringen, fastslår båteksperten.Hvis du skulle være uheldig å grunnstøte, og få ferien ødelagt, vil du få 1 500 kroner dagen i 14 dager til bruk på alternativ ferie hvis du har den beste båtforsikringen til Gjensidige (Båt Pluss).


—-Foto via Gjensidige