mai 20

Mer enn 9 av 10 kommuner hadde ingen nye tilfeller siste uke, og ..


Mer enn 9 av 10 kommuner hadde ingen nye tilfeller siste uke. Bare 9 personer ble lagt inn i sykehus på grunn av koronavirussykdom (covid-19) opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel:


De siste ukerapportene fra Folkehelseinstituttet gir oversikt over utviklingen i covid-19-epidemien i Norge fra 26. februar da den første personen testet positivt, til siste uke – uke 20 som er uka fra 11. til 17. mai.Ukerapportefor koronavirus og covid-19

Lav spredning

Statistikk fra siste uke bekrefter at det fortsatt er lav spredning av sars-cov-2-viruset i Norge:

•Mer enn 9 av 10 kommuner hadde ingen nye tilfeller. De 116 nye tilfellene siste uke fordelte seg på 34 av 356 kommuner.

•0,6 prosent av de testede hadde positiv prøve.

•Antall som legges inn i sykehus går fortsatt nedover, siste uke var antallet 9. De siste tre ukene har antallet vært under 15 per uke.

•Også antallet innleggelser i intensivavdeling faller. I siste uke gjaldt dette 1 pasient.

•Det var 3 dødsfall.


Hvordan går det med de som tester positivt og blir syke?

Det er ingen registrering av friskmeldte covid-19-pasienter. Beregninger som gjøres ved å koble ulike registre, viser imidlertid at 93 prosent av alle som har fått påvist covid-19, blir friske. Som hovedregel defineres friskmelding som at man er i live og ikke innlagt 14 dager etter påvisning av covid-19.


Blant de 8254 som har testet positivt, er det 233 som var døde ved utgangen av siste uke. Det første dødsfallet ble meldt den 12. mars. På det meste døde 58 personer i løpet av en uke, det var i uke 15, fra 8. til 14. april. Nær 60 prosent av alle dødsfallene har skjedd i sykehjem.


– I midten av april ble det beregnet et noe høyere antall dødsfall totalt enn det som er normalt i aldersgruppen over 65 år i fylkene Oslo og Viken. Utover dette ser det foreløpig ikke ut til at covid-19-epidemien har ført til overdødelighet i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.


Andre endringer siste uke

Svært få nye tilfeller ble registrert blant personer over 60 år Det var flest nye tilfeller i aldersgruppa 30-39 år, men også her var antallet lavt.


•Totalt antall nye tilfeller blant personer over 60 år: 13 av totalt 116.


•Totalt antall nye tilfeller blant personer 30-39 år: 31 av totalt 116.

•59 prosent av nye tilfeller siste uke var kvinner.


Nedgangen i antall nye tilfeller fortsatte i alle fylker. Unntak var Nordland og Vestfold og Telemark, men også i disse to fylkene var antall nye tilfeller lavt (under 5).


•De fleste nye tilfellene ble registrert i Oslo (32), Viken (49) og Innlandet (14). Øvrige fylker hadde under 10 nye tilfeller per fylke.

Også blant personer som er født utenfor Norge, har antall nye tilfeller gått ned hver uke siden slutten av mars.


•Nye tilfeller blant personer med fødeland utenfor Norge var høyest i uke 14 (30. mars-5.april), med 442 nye tilfeller. Siste uke var antallet 46.


Europa

Mange land i Europa rapporterte nedgang i antall nye tilfeller og dødsfall siste uke. Russland og Storbritannia hadde fortsatt økning.—-


Aktuell link | FHI