mai 20

-Trenger en helhetlig kriseplan for kollektivtrafikken

Situasjonen for kollektivtrafikken i Viken og Oslo er kritisk, dersom det ikke kommer ytterligere midler.

-Det er behov for en helhetlig kriseplan for kollektivtrafikken, var ett av budskapene til fylkesrådsleder Tonje Brenna i høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.
Fylkesrådsleder Tonje Brenna hadde fire hovedbudskap til stortingskomiteen opplyser Viken fylkeskommune på sine nettsider:-Det trengs en helhetlig kriseplan for kollektivtrafikken, som nå opplever store svikt i billettinntektene. Det legges ikke opp til realvekst i frie inntekter som gir lite handlingsrom, samt at manglende kompensasjon for skattesvikt vil bety kutt i tjenestene våre.Til sist beregner regjeringen opp til for lave anslag i pris- og lønnsveksten.

-Regjeringen legger opp til urealistiske anslag på hvor mye vi kan spare på en lavere pris- og lønnsvekst, i tillegg ser det ut for eksempel kontrakter på fylkesveier blir dyrere, sier Tonje Brenna.Kollektivtrafikken trenger en kriseplan

Det er tre grunner til at en kriseplan for kollektivtrafikken må på plass: Bortfall av billettinntekter kan bli opp mot 650 millioner kroner i tapte billettinntekter etter at midlene i revidert nasjonalbudsjett er brukt. Smitteverntiltakene er kostbare å gjennomføre, og skoleskyssen, som er en lovpålagt oppgave, innebærer en ekstrakostnad på om lag 50 millioner kroner i måneden for å ivareta smittevernet.


-Det betyr at vi om ikke lenge vil få likviditetsproblemer, og vi er bekymret for at vi må redusere kollektivtilbudet. Det har store konsekvenser å gjennomføre en reduksjon av kollektivtilbudet, både for kundene og kostnadsmessig, sier Tonje Brenna.


Skattesvikt og nullvekst i frie inntekter

Dette kan ha konsekvenser for tjenestetilbudet til Vikens innbyggere. Vi vil i året som kommer ha behov for å dimensjonere våre tjenester til en økende befolkning, påpeker Tonje Brenna.-Vi har en vekst i antall elever i videregående opplæring. Det betyr et stort behov for investeringer i flere elevplasser, samt behovet for rehabilitering av skolebygg. Lavere inntekter betyr at vi ikke klarer å holde tritt med behovet for å bygge ut elevplasser, sier Tonje Brenna.
Prisveksten er høyere enn Regjeringen anslår

Regjeringen beregner at lavere lønns- og prisvekst vil kunne veie opp for reduserte skatteinntekter. Det betyr at vi ikke klarer å spare så mye som regjeringen legger opp til i disse beregningene, påpeker Tonje Brenna.


-Viken ser at det på enkelte områder kan bli større prisvekst enn regjeringen anslår. Blant annet ser vi prisvekst i tilbud på driftskontrakter på fylkesveiene, sier Brenna.