mai 21

NRK samler anmeldelser og kulturkritikk på ett sted. Spill..
NRK ønsker å hjelpe publikum med å finne frem til gode kulturopplevelser og øker satsingen på anmeldelser og anbefalinger på NRK.no.

-Inkluderer nå også spill i kulturanmeldelsene opplyser Kringkasteren i en melding:


Bredde

NRKs anmeldere og kritikere dekker bredden og dybden i det norske og internasjonale kulturlivet.
For å gjøre det enklere å finne anmeldelsene og tipsene om blant annet tv-serier, kunstutstillinger, konserter, bøker og teater samler NRK alle anmeldelser og anbefalinger på nrk.no/anmeldelser.– Vårt oppdrag er å være en døråpner til kulturinnholdet. Vi vet at publikum ønsker hjelp til å orientere seg i et enormt kulturtilbud og vi øker derfor satsingen på anmeldelser, anbefalinger og kritikk innenfor et bredt kulturfelt, sier NRKs kulturredaktør Marius Hoel.


Undersøkelser viser at publikum først og fremst ønsker seg dette innholdet på nett og digitale flater.


– Vi samler derfor dette på nrk.no/anmeldelser og håper at bredden i innholdet vil treffe publikum på en god måte, fortsetter Hoel.


Fra før dekker NRK film, serier, musikk, litteratur, teater, scene, humor og kunst. Å speile bredden og mangfoldet som finnes i Norge er en del av NRKs oppdrag. Derfor løftes også spill og spillkultur frem som et satsingsområde.Setter søkelys på spillkultur og prioriterer spillanmeldelser

Et stort flertall av den norske befolkningen spiller jevnlig på data, mobil eller konsoll.

– Spill er en viktig arena for kulturopplevelser. NRKs dekning skal speile mangfoldet av kulturuttrykk i det norske samfunnet. Derfor satser NRK på å dekke spill og knytter til seg en egen spillanmelder. Jeg er svært glad for å få en av landets mest erfarne spilljournalister, Rune Fjeld Olsen, med på laget, sier prosjektleder for anmeldelser, Rune Håkonsen.Fremover skal Rune Fjeld Olsen levere anmeldelser og analyser om spill til NRK. Et viktig mål med dette arbeidet er å nyansere debatten og åpne dørene for spillopplevelser for flere.


Fjeld Olsen har vært en av få journalister som har dekket spill gjennom flere tiår. Han publiserte sin første spillanmeldelse hos VG allerede i 1997, og har de siste årene drevet sitt eget produksjonsselskap hvor han har bygget opp kanalen Level Up.– Jeg er veldig glad for at NRK nå satser på spillanmeldelser, og dobbelt glad fordi det er jeg som skal skrive dem. Jeg gleder meg til å beskrive spillenes fantastiske verden for både entusiaster på innsiden og nysgjerrige på utsiden. Det at jeg blir en del av et stort kulturkritiker-miljø er dessuten et flott grep som normaliserer og løfter spill som et viktig kulturuttrykk, sier Fjeld Olsen.