mai 25

FHI: Unødvendig å teste store grupper av friske ved lite koronasmitte
Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å teste store grupper av friske mennesker, for eksempel alle ansatte i en bedrift, for covid-19. Nå som det er lite spredning av koronavirus i Norge har slik testing ingen hensikt skriver FHI i en artikkel:Hvis man tester en person som ikke har symptomer eller økt risiko for å ha blitt smittet, og som lever i et samfunn med lite smitte, er det svært lite sannsynlig at personen tester positivt. Det er imidlertid høy sannsynlighet for at et positivt svar er falskt, det vil si at personen som tester positivt egentlig er frisk. Ved svært lav smitte i samfunnet gjelder dette selv om testen (PCR-test) i seg selv er av god kvalitet.


Gitt dagens smittesituasjon i Norge må helsepersonell teste rundt 12 000 tilfeldige personer for å finne ett positivt tilfelle med covid-19, og 14 av 15 av de positive prøvesvarene vil være falske positive.


– I slike situasjoner bør ikke helsepersonell stole på et positivt resultat før de har tatt en ny prøve som bekrefter det, sier lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet.Etter gjennomgått infeksjon kan dessuten prøveresultatet forbli positivt i ukevis etter at personen sluttet å være smittsom. Det er fordi PCR-testen ikke skiller mellom virusrester og smittsomt virus.


– Det er også viktig å minne om at prøvesvaret kun gir et øyeblikksbilde, og at en person med negativt testresultat kan være på vei til å bli syk. Det betyr at helsepersonell også må være oppmerksom på falskt negativt prøvesvar, sier Øverbø.


Gjelder ikke testing på sykehjem med smitte


I noen tilfeller er det likevel nyttig å teste personer som ikke har symptomer, som for eksempel ved smitte på sykehjem. Beboere der har ofte lite typiske symptomer og kan i mindre grad selv formidle dem, samtidig som de har høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.– I slike situasjoner bør helsepersonell teste alle som har tilknytning til enheten på sykehjemmet der smitten er påvist. Dersom prøvesvaret er negativt og man fortsatt mistenker covid-19, bør man ta en ny test, understreker Joakim Øverbø.