mai 25

– Vi opplever unik dugnadsånd i sykehuset for å bidra til covid-19-forskningen, både hos pasienter og medarbeidere
– Vi opplever unik dugnadsånd i sykehuset for å bidra til covid-19-forskningen, både hos pasienter og medarbeidere, sier forskningssjef Waleed Ghanima via sykehusets nettsider:


I Sykehuset Østfold startet man opp med å innhente data til covid-19-forskning så snart de første koronapasientene ble innlagt i sykehuset.


-Vi kommer ikke til å finne behandling mot covid-19 uten forskning. Derfor er det er svært viktig at Sykehuset Østfold er med og bidrar i kampen mot viruset, sier overlege Saad Aballi på infeksjonsmedisinsk avdeling.Viktig tverrfaglighet

Aballi og forskningssjef Waleed Ghanima jobber begge tett på covid-19-forskningen i Sykehuset Østfold, og i alt er om lag 20 personer involvert i forskningen i ulik grad.


Aballi og Ghanima forteller at mange ulike avdelinger i sykehuset er involvert, og at covid-19-forskningen er mer tverrfaglig enn forskningen generelt pleier å være. Sykehuset Østfold medvirker i flere forskningsprosjekter, både av internasjonal og nasjonal regi. I tillegg har Sykehuset Østfold flere covid-19-forskningsprosjekter i egen regi.Ingen medisin peker seg ut enda

Det kanskje mest omtalte covid-19-forskningsprosjektet som Sykehuset Østfold er med på, gjøres på initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Hele 29 norske helseforetak er med på å samle inn data til dette arbeidet. Forskningen går ut på at sykehusene tar i bruk to ulike behandlingsalternativer mot covid-19. Formålet er å finne ut hvorvidt medikamentene kan bremse sykdomsutvikling hos covid-19-pasienter som er innlagt på sykehus.
Hvordan foregår behandlingsstudien i Sykehuset Østfold?

Helt konkret, så velges det ut elektronisk hvilken pasient som skal få hva slags behandling. Vi har tre alternativer å velge mellom: ebolamedisin, malariamedisin eller ingen medisin, sier Aballi.


Så det er per nå ikke åpenbart hva slags behandling mot covid-19 som pasientene bør få når de legges inn i sykehuset?


-Nei, det stemmer. Ingen medisin mot covid-19 peker seg ut ennå, og nettopp derfor er denne forskningen så viktig. Styrken med denne studien er at vi til slutt kommer til å sitte igjen med gode svar som følge av at svært mange pasienter er med – fra sykehus i både inn- og utland, sier Ghanima. Kollega Aballi tilføyer:


Vi venter å se resultater innen kort tid, trolig innen 8 -10 uker. Dersom man finner at en bestemt type medisin skiller seg ut positivt, kan det bli aktuelt å gå for denne og kanskje vurdere å stoppe studien. Og dersom ett av alternativene viser seg å ha dårligere effekt enn de andre, stoppes denne behandlingen. Det kan også bli aktuelt å prøve nye alternativer som viser seg lovende.
Her kan du lese mer | Sykehuset Østfold | foto via SØ