mai 27

Status covid-19: Nedgangen i nye rapporterte smittede fortsetterGradvis gjenåpning av samfunnet har så langt ikke gitt økning i smitte. Det viser ukesrapporten for uke 21 fra Folkehelseinstituttet.


Ukerapportene fra Folkehelseinstituttet gir oversikt over utviklingen i covid-19-epidemien i Norge fra 26. februar da den første personen testet positivt, og frem til 24. mai.
Mange kommuner uten nye smittede


Statistikk fra uke 21 bekrefter at nedgangen i smitte av sars-cov-2-viruset i Norge fortsetter:


•101 nye personer ble meldt smittet skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel:


•40 kommuner meldte om nye smittede. Det betyr at 325 kommuner ikke hadde noen nye smittede i uke 21.

•0,6 prosent av personer som ble testet de siste to ukene var smittet. Denne andelen har falt gjennom flere uker.

•5 nye innleggelser i sykehus, og 1 ny innleggelse i intensivavdeling siste uke.


•1 dødsfall siste uke.Gjenåpning viser så langt ikke økt smitte

Siden det er få smittede og dermed få innleggelser, blir det krevende å anslå reproduksjonstallet (R). Basert på resultater fra matematiske modeller estimeres reproduksjonstallet i Norge etter 20. april 2020 til å være 0,65 (0,39-0,94).


– Den samlede overvåkingen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen. Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet har så langt ikke gitt økt smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.
Siden uke 17 har det vært en nedgang i antall meldte tilfeller hos barn og unge under 20 år fra 78 tilfeller i uke 17 til 19 i uke 21 til tross for at testaktiviteten er fordoblet.


Hun kan imidlertid ikke utelukke at ytterligere gjenåpning kombinert med økt tilgang til testing for alle som har symptomer, vil kunne gi en økning i antall meldte tilfeller med covid-19 framover.


Covid-19 ved helseinstitusjoner

Det er beregnet at det totalt har vært 30 000 – 40 000 smittede i Norge, av disse er omlag 23 prosent diagnostisert.


•Folkehelseinstituttet har beregnet at omlag 95 prosent av alle som har fått påvist smitte nå er friskmeldte, sier Vold.

Folkehelseinstituttet har mottatt 43 varsler om utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner i 2020, av dette var tre varslet sist uke. De 43 varslene var fra 28 sykehjem, 12 sykehus og tre andre helseinstitusjoner.


– Vi antar at utbrudd i helseinstitusjoner trolig er høyere enn det som oppgis, fordi ikke alle utbrudd varsles tross varslingsplikt, avslutter Vold.Sykehuset Østfold

•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 0
Herav antall pasienter som ligger på intensiv: Oppgis ikke når det totale antall pasienter er 5 eller lavere.

•Antall døde pasienter med covid-19: 7

•Antall medarbeidere i Covid-19 relatert fravær: 19

•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 27

•Dødsfall 13. mai fikk «endret status til ikke-covid-19».