mai 29

Mammografiscreeningen er i gang igjen på sykehuset Østfold


Mammografiscreeningen i Sykehuset Østfold ble satt på vent som følge av koronaepidemien, men starter nå opp igjen opplyser sykehuset på sine nettsider:


Oppdage på tidlig stadium

– Ved å benytte tilbudet øker kvinnene muligheten til å oppdage eventuell brystkreft på et tidlig stadium, og får dermed bedre prognose for behandling, sier avdelingssjef Eivind Reitan.

Mammografiscreeningen har egne lokaler i et midlertidig modulbygg. I dette blå modulbygget ovenfor Sykehuset Østfold gjennomføres mammografiscreening.Stanset opp

På grunn av koronaepidemien og nødvendige endringer internt i sykehuset, ble innkallingen til mammografiscreeningen på Kalnes stanset opp. Nå har invitasjoner av kvinnene startet opp igjen, og de inviterte oppfordres til å benytte timen sin. Vi gleder oss til å komme i gang igjen, og det er trygt å komme til undersøkelse.


Mammografiscreening gjennomføres med strenge smitteverntiltak, forsikrer Reitan.Doblet kapasitet

Fra før av har Sykehuset Østfold screenet flest kvinner per maskin og invitert flere kvinner per time enn andre sykehus i Norge, men da også kvinnene fra Vestby skulle inkluderes i screeningen, var det nødvendig med økt kapasitet.


Årlig kommer rundt 18.000 kvinner til Sykehuset Østfold for mammografiscreening, og i februar ble undersøkelsen flyttet til midlertidige lokaler i det blå modulbygget ovenfor selve sykehusbygget. Samtidig kom en ny maskin på plass, og Sykehuset Østfold utvidet kapasiteten med med mål om å gjennomføre 39.500 undersøkelser i løpet av en toårs periode.
På grunn av koronaepidemien og stans i invitasjonene, er det nå opptil tre måneders etterslep i undersøkelsene.Vi planlegger full oppstart av mammografiscreeningen fra midten av august, så lenge koronasituasjonen tillater det. Vi har fått en del henvendelser, særlig etter at det ble kjent at vi starter opp screeningen igjen. Men det er også en del kvinner som sier de vil vente med undersøkelse til over sommeren, sier Reitan, som håper alle som har anledning benytter timen sin.


—-


Aktuell link | foto via SØ