juni 01

Fra i dag 1. juni kan pasienter ved sykehuset Østfold få besøk igjen
Det er ingen tvil om at det har vært en ekstra belastning for syke pasienter å ikke kunne ha sine nærmeste hos seg. Vi har fortsatt strenge smitteverntiltak i sykehuset, men åpner nå for at innlagte pasienter skal kunne få besøk, i begrenset omfang, sier fagdirektør Helse Stene-Johansen. Foto via SØKontrollert

Alle som kommer til sykehuset vil fortsatt bli kontrollert, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen via sykehusets nettsider:


Rådet fra helsemyndighetene er nå å legge til rette for besøk til pasienter som er innlagt i sykehus, så langt som mulig. Det forutsettes at pårørende som besøker pasienter, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19. Antall besøkende bør begrenses.Vi vil fortsatt ha innslippskontroll hvor alle som kommer til sykehuset blir stilt kontrollspørsmål for å sikre at de ikke har symptomer på covid-19 eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet. Vi setter også en grense på to besøkende til hver pasient, sier Stene-Johansen.


Husk smittevernreglene

•Skal du besøke en pasient, må du:

•Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset


•Holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer


•Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

•Alle som er på besøk må oppgi navn og telefonnummer i den avdelingen de besøker, i tilfelle det oppstår behov for smittesporing.


•For pasienter med påvist covid-19, må behovet for besøk vurderes nøye.


-Det er viktig at de som skal besøke pasienter med påvist smitte, får opplæring og veiledning av helsepersonell i bruk av smittevernsutstyr. Slikt besøk må avtales med avdelingen i forkant, sier Stene-Johansen.
Nærmer seg normal drift

Sykehuset Østfold er fortsatt i beredskap for å kunne ta imot et større antall covid-19-pasienter dersom smittesituasjonen endrer seg igjen. Men de siste ukene har det vært få innlagte pasienter med covid-19. Det har gitt sykehuset mulighet til å kunne øke den ordinære driften.


Må være forberedt

Som del av forberedelsene til å kunne motta et høyt antall covid-19-pasienter i sykehusene, var det nødvendig å ta ned den planlagte virksomheten da smitten økte i mars.


Sykehuset Østfold er fortsatt pålagt å ha planer klare for inntil 80 intensivpasienter og 200 sengepostpasienter med covid-19-sykdom, men dersom smittespredningen holder seg på et lavt nivå som nå, er risikoen for at dette skal skje beregnet til å være lav, i følge Folkehelseinstituttet.


Mange utsatte timer

17. april kom helse- og omsorgsminister Bent Høie med en tydelig beskjed til sykehusene om å starte en gradvis opptrapping til mer normalt drift, parallelt med at arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter og en smittetopp, skulle fortsette.


I Sykehuset Østfold ble omtrent 19 000 planlagte timeavtaler og operasjoner avlyst eller utsatt, og det vil ta tid å ta igjen dette etterslepet. Men vi nærmer oss full drift i sykehuset igjen nå, sier Stene-Johansen.


—-Aktuell link | mer her | sykehuset Østfold