juni 03

Politiet skyter sjelden


Norsk politi hadde i 2019 nesten 10 000 oppdrag der man var bevæpnet. Men politiet bruker våpnene svært sjelden oppsummerer Politidirektoratet i en artikkel:Politiet i Norge er til vanlig ikke bevæpnet, med mindre det er situasjoner eller trusler som tilsier at man bærer våpen. Til vanlig har politiet våpen lagret i patruljebilene, slik at man kan bevæpne seg etter ordre eller i nødsituasjoner.Antall oppdrag med bevæpning er lavt sammenliknet med det totale antallet oppdrag av ulik art politiet årlig responderer på. Statistikk fra de siste ti årene viser at det kun er i et fåtall av oppdragene med bevæpning politiet truer med skytevåpen, eller faktisk skyter.


– Siste utvei

I 2019 bevæpnet politiet seg på oppdrag 9936 ganger, men truet med faktisk bruk i kun 85 saker. I 13 oppdrag brukte politiet skytevåpen i 2019.


– Statistikken for de siste ti årene viser at norsk politi er svært tilbakeholdne med faktisk våpenbruk, selv om politiet bevæpner seg mange ganger i løpet av et år, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.


– Politifolk er gode til å løse ulike situasjoner uten å ty til våpenbruk. Våpen er alltid siste utvei og slik skal det også være, tilføyer hun.


– Noen ganger må man bruke makt

Det lave antallet oppdrag der politiet truer med å skyte eller skyter tilsier at maktmiddelet brukes i samsvar med gjeldende regler og taktikk.


– Vi skulle selvsagt helst sett at antallet ganger vi var nødt til å løsne skudd var null. Samtidig er det enkelte situasjoner der politiet er nødt til å bruke denne type makt, av hensyn til andres eller egen sikkerhet, sier Vangen.I 2019 ble fem personer skadd og én person døde etter bruk av skytevåpen.


Aktuell link