juni 04

Spesialsykepleierne som er saksøkt av Sykehuset Østfold, krever erstatning og full stilling


Sykepleierne krever erstatning i tillegg til full stilling. Rettsaken starter 15. september skriver fagbladet Sykepleien i en artikkel.


Bakgrunn

Tilbake i april 2019 stilte sykepleierne krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset Østfold avslo kravet, og sykepleierne tok saken videre inn for Tvisteløsningsnemnda. I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett oppsummerer fagbladet.15. september møtes partene i retten.


Erstatning

– Arbeidstakerne har krav på erstatning fordi de ikke har fått jobbe i 100-prosentstilling, slik vi mener de har krav på. I tillegg kommer erstatning for belastningen med saken, sier advokat Magnus Buflod.


Hege Gjessing som er administerende direktør ved sykehuset Østfold, har i følge nettstedet beklaget overfor sykepleierne, for at dette er belastende for dem, men påpeker :


– Det er tvisteløsningsnemndas vurderinger vi er uenige i. Å gå til sak mot våre egne medarbeidere er den eneste måten vi kan påklage deres vurderinger på. Det er prinsippet vi er opptatt av. For oss hadde det vært en stor fordel å kunne prøve prinsippet rettslig, uten å gå til sak mot hver medarbeider, men det kan vi dessverre ikke når det ikke finnes en ankemulighet i tvisteløsningsnemnda, sier Gjessing.

Her kan du lese hele saken med fler detaljer på sykepleien.no