juni 05

Besøkstider på sykehuset Østfold


Det er mange som ønsker å komme på besøk til inneliggende pasienter etter at sykehuset igjen har åpnet for dette.

-Stor pågang av besøkende gjør at vi må ha faste besøkstider opplyser sykehuset på sine nettsider:


Oppdatert

Behovet for å begrense besøk varierer i avdelingene i sykehuset. Du finner en oppdatert oversikt over besøkstider om du må gjøre avtale i forkant av besøk på nettsiden til sykehuset HER!


Ledsager

Ledsager kan kun være med inn i sykehuset i tilfeller der det er helt nødvendig


Husk smittevernreglene

Skal du besøke en pasient, må du:

• Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
• Holde minst 1 meter avstand til pasienter og ansatte
• Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
• Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom
Her er lenke til nettsiden med besøkstider