juni 07

-Det er viktig med stillingstitler i offentlig sektor som markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn. Fylkesmann forsvinner..

Det er viktig med stillingstitler i offentlig sektor som markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn. Regjeringen har derfor bestemt å endre de kjønnsspesifikke stillingstitlene til å bli kjønnsnøytrale i alle statens virksomheter.—Det er på høy tid at vi endrer navnene på stillingstitlene i staten til å bli kjønnsnøytrale. Derfor har regjeringen bestemt at statens øverste representant i fylkene skal ha et kjønnsnøytralt navn fra 1. januar 2021, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en melding:Når stillingstittelen «fylkesmann» endres, må også navnet på virksomheten endres.

—Vi trenger de aller beste hodene til å jobbe i staten – uavhengig av om de er kvinner eller menn. Det er både gammeldags og utdatert at tittelen på stillingen knyttes til hvilket kjønn en har. Derfor endrer vi praksis og oppdaterer stillingstitlene i tråd med at vi er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, sier Nikolai Astrup.Flere endringer:

Det er allerede mange stillingstitler i samfunnet som over tid har både formelt og uformelt endret navn. Det heter for eksempel ikke rådmann lenger, men kommunedirektør. Helsesøster har blitt helsesykepleier, og kontordame har blitt sekretær.


—Vi vet det er mange synspunkter på hva dagens fylkesmann skal hete i fremtiden, og vi vil derfor bruke tiden fremover til å lytte til gode innspill fra folk i hele landet, sier Astrup.