juni 08

400 midlertidige politifolk ansatt


Politiet fikk i mars i oppdrag å ansette inntil 400 politibetjenter i midlertidige stillinger for å styrke bemanningen som følge av koronaviruset. Samtlige 400 nyutdannede politibetjenter er nå ansatt opplyser Politidirektoratet i en artikkel:Seks måneder

Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Flere av de nyansatte har allerede startet i sine engasjement i politiet. Resten har oppstart ila sommermånedene.– Vår viktigste jobb er å sikre trygghet, lov og orden i Norge, også i en tid hvor vi erfarer pandemi. Jeg er derfor svært glad for denne muligheten til midlertidig tilsetting av 400 politibetjenter, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

På bildet Benedicte Bjørnland. Foto via Politidirektoratet