juni 08

Utvikler teknologi for å komme spøkelsesfiske til livs


TROR PÅ PROSJEKTET: Nxtechs Arild Terland, Fiskeridirektoratets Gunnar S. Larsen og fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad. Foto via Viken fylkeskommune / Vikesland


Nye løsninger

Fredrikstad-bedriften Nxtech er i ferd med å utvikle løsninger som kan spore fiskeredskap elektronisk. Det kan bidra til at et stort miljøproblem løses. Prosjektet støttes av Viken fylkeskommune opplyser fylkeskommunen på sine nettsider:Håpet er at dette prosjektet kan gjøre det mye lettere å få lokalisert og fjernet tapte fiskeredskaper fra havbunnen. Vi har jobbet med planene i flere år, og tilskuddet vi nå får er svært viktig for videreutvikling av prosjektet sier prosjektleder Arild Terland i Nxtech i Fredrikstad.Teknologibedriften mottar nå 350.000 kroner i støtte fra Viken fylkeskommune til utviklingen av elektronisk sporing av fiskeredskap. Prosjektet, som nå er i den innledende fasen, kan bidra til løsning på et utbredt maritimt miljøproblem.


Ønsker enklere og mer effektiv sporing

I Norge mistes det nemlig svært mye fiskeredskap hvert eneste år, og dette står ofte igjen på havbunnen og bidrar til forsøpling og fortsatt fisking, såkalt spøkelsesfiske. Ifølge en beregning gjort av Havforskningsinstituttet gikk 14500 hummerteiner tapt i sesongen 2018. Tallet er ennå høyere for krabbeteiner.Nylig ble spøkelsesfiske forbudt av Fiskeridirektoratet, og nå ønsker direktoratet at fiskeredskapene skal merkes elektronisk for enklere og mer effektiv sporing og kontroll. I dag finnes det ikke komplette og egnede løsninger for elektronisk sporing, men dette skal Nxtech nå utvikle. Bedriften er i dialog med Fiskeridirektoratet og Havforskninginstituttet om prosjektutviklingen.
Vi vil fremover nå ferdigstille ulike prototyper som vi kan vi kan teste i ulike nasjonalparker, sier Terland.


Tar samfunnsansvar

5. juni var fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune på visitt i Nxtechs lokaler på Kråkerøy i Fredrikstad. Her fikk han innsikt og innblikk i prosessen som skal lede fram til utviklingen av fiskeredskapene.


-Dette er et utrolig spennende prosjekt som bidrar til både næringsutvikling, verdiskaping og at samfunnsutfordringer kan løses. Jeg er imponert over måten Nxtech jobber på. Å komme spøkelsesfiske og maritim forsøpling til livs er både regionalt, nasjonalt og globalt viktig. Denne måten å ta samfunnsansvar på gjennom forskning og utvikling er svært viktig, og et arbeid vi i Viken fylkeskommune heier på, sier Grimstad,Støtte til bedrifter fra hele Viken

Støtten Viken fylkeskommune gir kommer fra såkalte regionale forskningsfondsmidler (RFF). Dette er midler som skal støtte forskning og innovasjon i Vikens næringsliv. Tilskuddsordningen har egentlig en økonomisk ramme på 35 millioner kroner fordelt på to omganger og nå er 5,6 millioner kroner delt ut i første omgang. Totalt gis det tilskudd til 17 bedrifter fordelt på hele Viken. Prosjektene som gis støtte spenner vidt, og favner alt fra robotteknologi, 3D-printing til klimavennlig gjenbruk av plast.Det er utrolig mange spennende prosjekter som viser at bedriftene ser viktigheten av forskning og innovasjon. Alle prosjektene har potensial til å gi svært positive ringvirkninger for Viken-samfunnet, sier Grimstad.

Aktuell link | Viken fylkeskommune