juni 10

-Det er nulltoleranse for rasisme i politiet, sier politidirektøren


Den siste tiden har debatten rundt politiet og vår holdning til minoriteter igjen blusset opp. – La meg være helt klar: Det er nulltoleranse for rasisme i politiet, sier politidirektøren-Det betyr ikke at rasisme ikke kan forekomme i vår etat, også enkeltindivider i politiet kan ha dårlige holdninger, men noen institusjonell rasisme er vi langt i fra. Vi arbeider systematisk for å forebygge dette, både gjennom utdanningen på PHS og i vårt daglige arbeid, sier politidirektør Benedicte Bjørnland via politiets nettsider:Flere medier har den siste tiden også hatt fokus på såkalt «etnisk profilering» og at politiet i større grad stanser minoritetsungdom.


Som jeg har sagt i media flere ganger: I Norge har vi et høyt utdannet politi, der fokuset på holdninger, mangfold og demokrati er stort. Såkalt «etnisk profilering» er ikke en metode vi arbeider etter.
Vi ser av nyere forskning at minoritetsungdom, også i Norge, rapporterer at de stoppes og sjekkes av politiet. Politiet har et stort fokus på at kontroll av personer skal foretas på en etisk og forsvarlig måte – med hjemmel i lov. Kontroll av personer på bakgrunn av kun hudfarge skal ikke gjøres, påpeker politidirektøren.Vi oppfordrer publikum til å fremsette klage på politiet hvis man mener seg feilaktig eller urettferdig behandlet. På den måten kan vi lære av eventuelle feil.


Mye godt arbeid

Bjørnland trekker frem det gode arbeidet politiet gjør når det kommer til forebygging og dialog.
Kontakt og dialog med minoriteter er noe politiet i Norge jobber kontinuerlig med, særlig i storbyene og da med ekstra fokus i Oslo. Målet er å ha så god dialog som mulig – da vi erfarer at god dialog er avgjørende for å lykkes med vårt kriminalitetsforebyggende arbeid.Oslo politidistrikt har for eksempel mange ansatte som utelukkende jobber med dialog mot minoritetsmiljøer, blant annet seks mangfoldskontakter som jobber opp mot trossamfunn og minoritetsorganisasjoner. De har faste samarbeidsfora der de møtes og utveksler erfaringer og samarbeider om løsninger på de utfordringene de ser.


Oslo har også en egen trening for operativt ansatte som heter «rettferdig politi». Flere patruljer har allerede gjennomført denne treningen, og alle skal ha den. Treningen går på dialog med minoritetsbefolkningen og særlig med ungdom. Den tar for seg konkrete saker som operativt mannskap ofte kommer ut for, og man trener på hvordan best mulig løse denne type situasjoner.Dette viser hvordan man med systematisk tilnærming og langsiktig jobbing kan sørge for best mulig dialog og minst mulig friksjon. Dette er godt politiarbeid, avslutter Bjørnland.
—-Foto via Politidirektoratet