juni 10

-En situasjon som tester kapasiteten vår for varme og omsorg
Sykehuset Østfolds medarbeidere kan få koronahjelp av et spesialsammensatt team fra psykisk helsevern. I tillegg tilbyr sykehusprestene samtaler, også for pasienter og pårørende.


Nytt team

I forbindelse med koronautbruddet ble det i mars opprettet et nytt team bestående av syv SØ-psykologer og én psykiater, sammensatt fra ulike deler innen psykisk helsevern. Teamets oppgave er å bistå Sykehuset Østfolds medarbeidere under covid-19-utbruddet beskriver sykehuset på sine nettsider:
Få henvendelser

Psykiater og overlege Kjetil Horn inngår i teamet. Horn forteller at en av oppgavene er å tilby samtaler for medarbeidere. En psykolog eller psykiater kan da gi råd og veiledning til å håndtere de menneskelige utfordringene som covid-19 bringer med seg for medarbeideren som tar kontakt. Tilbudet gjelder fortsatt, men henvendelsene har foreløpig vært få.
De få henvendelsene kan helt klart ha sammenheng med at tilbudet ikke er så kjent ennå, men en annen årsak kan være at folk som jobber i helsevesenet ofte er svært selvdrevne. Terskelen for å be om hjelp er høy hos mange. I tillegg har nok mange lært seg til å mestre koronasituasjonen på sin egen måte, sier Horn.Sirkel av grubling og frykt

Når man skal hjelpe noen som sliter med koronarelaterte utfordringer, er en viktig innfallsvinkel å rive fra hverandre hva som er ekte problemer og tenkte problemer, forklarer Horn. Ekte problemer kan for eksempel være feber hos en medarbeider som har jobbet med koronasmittede pasienter, eller mangel på smittevernutstyr.


Vi er spesialister på de tenkte problemene. Vi har sett tilfeller der folk bruker så mye tid på frykt og grubling, at nattesøvn og aktiviteter påvirkes negativt. Noen kan da ty til medikamenter og i verste fall rusmidler for å dempe stresset. Hvis man i tillegg oppsøker avisene og nettet for siste nytt rundt koronasituasjonen hele tiden, så får man en slags fullkommen sirkel. Sirkelen biter seg selv i halen når man hele tiden mater sin egen frykt med grubling og ny informasjon. Til slutt slites folk ned, forteller Horn.Psykiateren forteller at den beste medisinen er å prøve å leve som normalt – og å opprettholde kontakten med familie og venner.


Det er viktig å sette av tid til lystbetonte aktiviteter. Fokuser på ting som gjør deg godt og som ikke mater grublingen. Å se koronanyheter på TV som det siste man gjør før man legger seg, er ikke å anbefale. Det gjelder å stelle godt med seg selv og ikke vedlikeholde sirkelen, men heller prøve å bryte den.


Tre holdninger hos folk

Psykiateren erfarer ulike holdninger som kan føre til at noen havner i uheldige selvforsterkende sirkler.
Én type holdning vil være å alltid sette andre først. Mange med denne holdningen vil kunne synes at det er verre å smitte andre enn å bli smittet selv. Videre har vi en holdning som går på engstelse rundt egen helse. Begge disse holdningene kan føre med seg grubling, og man kan stå i fare for å komme inn i sirkelen. Så har vi også en tredje type holdning – knyttet til de som står i arbeid og stress uansett hva som måtte komme. Disse, altså de som prøver å holde stø kurs, klarer seg ofte best, sier Horn, men påpeker:


-Vi må ikke glemme at vi skal stå i covid-19-situasjonen lenge – og denne siste gruppen kan ha vanskelig for å erkjenne at de trenger hjelp. Vi kan da få mange mennesker som bærer på mye og som samtidig prøver å samle seg – i lang tid fremover.

Dette kan bli belastende

SØ-medarbeidere kan få god hjelp via samtalene som tilbys av sykehusets spesialsammensatte team – et tilbud som opprettholdes. Men teamet erfarer at folk som jobber i helsevesenet har høy terskel for å be om hjelp – og at de ofte er svært selvdrevne


Sykehusprestene forteller at mange har hatt behov for å snakke ut – både om private utfordringer knyttet til hvordan hverdagen skal gå rundt med alt det praktiske, i tillegg til økonomiske bekymringer – og ikke minst frykten for selve sykdommen.
Det vanskelige besøksforbudet

Sykehusprestene i Sykehuset Østfold har lang erfaring i å møte mennesker i krise og sorg. Men å holde avstand og imøtekomme nødvendig smittevern, har utfordret også dem.-Vi opplever helt klart mye nytt knyttet til jobben vår, i forhold til å opprettholde smittevernet. Vi har ofte blitt kontaktet når covid-19-pasientene har vært på bedringens vei, og har løst smittevernet ved å ha noen samtaler på telefon, noen samtaler med en glassdør i mellom oss, og i enkelte tilfeller har vi også iført oss fullt smittevernutstyr og vært inne hos pasientene, forteller Bjørkli, som selv har jobbet tett på både infeksjonsavdelingen og lungemedisinsk avdeling under covid-19-utbruddet.
——


Aktuell link | sykehuset Østfold | her kan du lese mer

—-


Foto via SØ