juni 10

Nesten 300 rakk ikke fram til fødeklinikken i tide
I 2019 var det like i underkant av 300 fødende som ikke rakk fram til fødeklinikken i tide, og som fødte utenfor institusjon uten at det var planlagt. Andelen er totalt sett den laveste de siste 20 år, men dette gjelder ikke alle fylker. Det viser 2019-tallene fra Medisinsk fødselsregister skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel:
De nye tallene er publisert i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank, som også har tall for en rekke andre kategorier.


Det har de siste årene vært mye oppmerksomhet om ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon. Det handler om fødsler som skjer hjemme før kvinnen rekker å reise til fødeklinikken, og fødsler i drosjer og ambulanser.I de siste 20 årene var andelen av slike fødsler høyest i 2003 med 7,7 per 1000 fødsler, mens antallet var 441. De tilsvarende tallene i 2019 var 5,3 per 1000 fødsler og antallet var 294 barn.


– Dette er svært gledelig, ettersom barna som fødes ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon, har en høyere risiko for alvorlige utfall. Det sier overlege Kristine Marie Stangenes ved Medisinsk fødselsregister.


Ikke vært lavere på 20 år

2019-tallene viser at andelen fødsler utenfor institusjon ikke har vært lavere de siste 20 år.Nedgang både hjemme og under transport

De siste fire årene har det vært en nedgang i både ikke-planlagte hjemmefødsler og fødsler under transport.Noen fylker uten nedgang

Ikke alle fylkene i Norge har nedgang i ikke-planlagte hjemmefødsler og transportfødsler. Forekomsten av ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon varierer også en del mellom fylkene.