juni 12

Justering av koronatiltak fra 15. juni. Treningssentre, svømmehaller. Unntak fra 1 meters-regel. Fritidsreiser..
Regjeringen gjennomfører lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni i tråd med planen for håndtering av covid-19. Treningssentre, badeland og svømmehaller gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det blir tillatt med arrangementer på inntil 200 personer.


Det gjøres unntak fra kravet om minst én meters avstand mellom profesjonelle utøvere innen kultur og idrett ved gjennomføring av arrangementer. Dette inkluderer blant annet spillere og støtteapparat under seriekamper i toppfotball. Det blir også unntak fra én-metersregelen for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir og andre skolelignende tilbud.


– Men alt blir ikke helt som før. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå økt smittespredning utover sommeren. Vi får større frihet, men dette er frihet under ansvar. Vi vil følge godt med på hva summen av lettelsene gjør med smitterisikoen, sier statsminister Erna Solberg.


Bransjestandarder

Treningssentre, badeland og svømmehaller har laget bransjestandarder for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Disse kan ha garderober åpne. Det samme kan idrettshaller.


Kommunene kan selv gjøre vurderinger av behovet for eventuelle lokale tilpasninger der smittepresset er større.

Det du og jeg har gjort som enkeltpersoner har gitt Norge kontroll på smitten. Det vi gjør som enkeltpersoner nå, avgjør om vi kan fortsette å ha kontroll. Det er like viktig som før å følge smittevernreglene. Ellers vil innsatsen de siste månedene ha vært forgjeves, påpeker statsministeren.


Ansvarlig arrangør

Når grensen utvides fra 50 til 200 personer, opprettholder regjeringen kravet om ansvarlig arrangør som må ha oversikt over deltakerne på store arrangementer. Det er viktig for enkel smittesporing. For privatpersoner som samles, er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.


Forbudet mot arrangementer over 200 personer gjelder også for varemesser og midlertidige markeder. Dette gjelder ikke loppemarkeder i regi av frivillige organisasjoner.


Dette er fordi alle tilstelninger der mange personer samles vil kunne utgjøre en risiko for smittespredning, understreker helseminister Bent Høie.


De første virksomhetene som fikk åpne fra 27. april, som frisører, hudpleiere og kjøreskoler, har mer detaljert regulering og konkrete forskriftskrav enn andre bransjer fordi de var tidligst ute.


Disse vil vi nå gå gjennom på nytt og vurdere om enkelte av kravene for en-til-en-virksomheter kan nedjusteres og om de eventuelt kan passe inn i en «trafikklysmodell», sier Høie.


Profesjonelle utøvere i idrett og kultur gis unntak for 1-metersregelen – likestilling av aktiviteter for barn..
Det gis unntak fra 1-metersregelen i ny forskrift som er lagt frem av regjeringen i dag. Det innebærer at profesjonelle utøvere innen kultur og idrett nå kan ta et skritt nærmere en normaltilstand. Videre åpnes det for at barn som deltar i kulturaktiviteter gis de samme mulighetene som de som driver idrett.Dette er veldig gode nyheter for kulturlivet og for idretten. Det betyr at veldig mange som har hatt sine liv og sitt virke på vent i de siste månedene kan ta et skritt nærmere en normal hverdag. Et unntak fra 1-metersregelen for utøvende kunstnere, som dansere, musikere, skuespillere og sangere, vil åpne for at de igjen kan være kreative innenfor mer normale rammer, og ikke minst ta opp produksjonen av kunst og kultur, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.


Når det åpnes for nærkontakt mellom kunstneriske utøvere, må man ha på plass et profesjonelt apparat som kan ivareta smittevernet. Risikovurderinger innenfor dette må gjøres i samråd mellom de kunstneriske utøverne og støtteapparatet. Vi oppfordrer bransjen til å lage veiledere med tiltak som ivaretar godt smittevern.


Toppidrettsutøverne våre kan snart trene som normalt. Så snart helsemyndighetene, NIF og vi er enige om retningslinjene her er det bare å sette i gang: Jeg kan forsikre om at Kulturdepartementet vil bidra alt vi kan for å få dette på plass, legger statsråden til.


Barn som driver med kultur og frivillighet gis de samme mulighetene som barn som driver idrett. Det innebærer at det åpnes for trening og øvelser, på samme måte som i idretten. Det er godt å se at også disse aktivitetene kan starte opp igjen, sier Raja.


Det gis unntak fra 1-meterskravet for:

a) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

b) toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement

c) spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

d) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet


Åpner for flere fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene

Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men beholder karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. Regioner og områder som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd.


Vi har begynt å gjenåpne samfunnet sammen, over tid og kontrollert i tråd med vår langsiktige strategi. Nå åpner Norge for fritidsreiser i Norden etter gitte kriterier, sier statsminister Erna Solberg.


Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiseråd og innreisekarantene for enkelte andre europeiske land. Smittesituasjonen i de ulike landene vil være bestemmende for dette.


Over tid og kontrollert

Statsministeren understreker at regjeringen ikke kan gjøre for mange og for omfattende lettelser på en gang, selv om lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet.


Dersom vi gjør for omfattende lettelser samtidig, risikerer vi å miste kontrollen og i verste fall måtte innføre inngripende tiltak igjen, sier Erna Solberg.
Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene fra Norge til de nordiske landene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. Danske myndigheter har vedtatt egne nasjonale regler for København-området som nordmenn som reiser til landet må forholde seg til. Store områder i Sverige oppfyller ikke disse kriteriene nå, og her vil det fortsatt være karantenekrav og begrensninger i adgangen til innreise til Norge. Per nå er det Gotland i Sverige som oppfyller de norske kriteriene.UD fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenfor Norden.

Følg med på oppdatert informasjon

Oversikten over områder som ikke tilfredsstiller kriteriene skal oppdateres minst hver 14. dag. Dersom det oppstår ny smittespredning og en region ikke lenger faller innenfor kriteriene, vil innreisekarantene og øvrige innreiserestriksjoner gjeninnføres. Motsatt vil grensene kunne åpne til regioner som oppfyller kriteriene. Oversikten publiseres på FHI sin nettsider og regjeringen.no.Regjeringen vil jobbe videre med de nordiske landene med mål om at kriteriene for å vurdere smittenivået i regionene blir mest mulig felles i Norden. Denne måten å åpne grensene på vil også redusere sannsynligheten for at det blir behov for å stenge grensene igjen hvis smittesituasjonen endrer seg i ulike regioner.


Gjennomreise

Regjeringen åpner for reiser gjennom områder med forhøyet smitterisiko til og fra Danmark og Finland i eget kjøretøy. Det medfører liten risiko så lenge man ikke overnatter, og så lenge man holder avstand hvis man må stanse. Det forutsettes at man tar korteste reisevei gjennom områder med forhøyet smitterisiko.
Det vil fortsatt være karanteneplikt ved hjemkomst for nordmenn som besøker sine hytter i regioner i Norden dersom området har forhøyet smitterisiko. For personer fra slike områder som har hytte i Norge, vil det fortsatt være karantenekrav.


Smitteimport er den største risikoen for at utbruddet skal blusse opp igjen. Nå har vi alle sammen gjort en formidabel innsats for å slå ned pandemien. Da er det avgjørende at vi åpner gradvis opp slik at vi over tid kan komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon, sier helseminister Bent Høie.


Arbeidsreiser

Arbeidsreisende fra Norden er omfattet av et unntak som innebærer at de får innreise og unntak for karanteneplikt under reisen og i arbeidstiden, selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte. De vil fortsatt ha karanteneplikt på fritiden. For andre arbeidsreisende vil plikten til karantene på fritiden oppheves.


Regjeringen opprettholder inntil videre kravet om innreisekarantene for arbeidstakere m.fl. fra land utenfor Norden.


Svalbard

Regjeringen åpner nå for at det kan gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på Svalbard for fartøyer med maksimum 250 passasjerer om bord.

Longyearbysamfunnet er hardt rammet av følgene av pandemien. Det er derfor viktig at større deler av reiselivet på Svalbard kan åpne mer. Det er en forutsetning at driften gjøres i henhold til strenge vilkår. Det er laget en egen veileder for kystcruisenæringen.


——


Skjermbilde via FHI