juni 15

Statens vegvesen har gjennomført 14.000 oppkjøringer siden 6. mai.


Tett samarbeid mellom trafikkskolene og Statens vegvesen har bidratt til at en stor del av oppkjøringskøen etter Koronapausen allerede et tatt unna opplyser Statens vegvesen i en melding:På grunn av Korona-nedstengningen av Norge ble det det ikke gjennomført oppkjøringer til førerkort i perioden 12. mars til 6. mai. Oppstart for de praktiske prøvene på tungbil og motorsykkel hadde sin spede start 6. mai og for lette kjøretøy den 12. mai.Vi har kommet godt i gang igjen, siden oppstart i mai er det totalt gjennomført 14.000 oppkjøringer for alle førerkortklasser i hele landet. I klasse B (personbil) er det gjennomført 9.000 praktiske førerprøver. I gjennomsnitt har 81 % av kandidatene bestått, dette er tilsvarende gjennomsnittet de siste årene.De 4 ukene som har gått siden oppstart har vi fått gjennomført prøvene for de som ble rammet av nedstengningen i mars og ble prioritert i oppstartperioden, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen, som legger til at flere trafikkstasjoner i landet nå har lagt ut tilbud om førerprøver også på lørdager. Målet er å få gjennomført så mange oppkjøringer som mulig før ferieavviklingen.Stor pågang i ukene framover


-Det vil fortsatt være stor pågang i ukene framover. Statens vegvesen har tilrettelagt ferien, slik man skal kunne gjennomføre også et betydelig antall prøver i perioden for ferieavvikling i juli og første halvdel av august.Perioden med nedstengning og oppstart har vært krevende for alle parter, men det er gjort en stor innsats for å etterkomme etterspørselen etter opplæring og førerkorttjenester både i trafikkskolene og i vår etat, sier Harsem.