juni 17

Onsdag starter billettkontrollene igjen
Onsdag 17. juni er billettkontrollørene tilbake på bussen. Passasjerer som reiser uten gyldig billett kan få gebyr opplyser Østfold kollektiv i en melding:Gebyret er 500 kroner ved betaling på bussen eller 700 kroner ved etterskuddsbetaling.

Billettkontrollørene fra AVARN Security (tidligere NOKAS) vil også være til stede på bussterminalene for å informere publikum om hvordan de kan kjøpe billett og for å svare på praktiske spørsmål.– Jeg ønsker å takke alle som har kjøpt billett de siste månedene og alle som har engasjert seg for å finne en måte de kan kjøpe billett på. Alle våre billettinntekter bidrar til å sikre et godt kollektivtilbud, og passasjerene er derfor nødt til å betale for seg, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.
For å hindre spredning av koronaviruset, har Østfold kollektivtrafikk stengt den fremste raden og fordøren i bussen. Passasjerene må kjøpe billett i ØstfoldBillett-appen eller kjøpe månedskort i nettbutikken. Månedskortet aktiveres automatisk dagen etter kjøp. Østfold kollektivtrafikk sender ut fysiske busskort helt gratis.


Skal sikre inntektene

Johnsen forteller at målet med kontrollene ikke er å «ta noen», men å sikre at flest mulig kjøper billett.
– Bussen er ikke gratis, og kontrollene skal bidra til at alle som reiser med bussen betaler for seg. Vi har sett at billettinntektene ikke samsvarer med antall passasjerer som har reist med buss de siste månedene. Vi håper at kontrollene kan sikre inntektene våre, sier han.


Skal hjelpe passasjerene


Kontrollørene skal overholde smittevernreglene fra myndighetene, og vil bruke både hansker og rikelig med hånddesinfeksjon.


– I tillegg til å gjennomføre kontroller på bussene, vil vi også ha kontrollører på noen av bussterminalene. Disse kan hjelpe passasjerene med å kjøpe billett og svare på spørsmål. Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig passasjerer får kjøpt billett, sier Solfrid Rød Olsen, markedssjef i Østfold kollektivtrafikk.

Fortsatt unntakstilstand

Børre Johnsen minner om at myndighetenes anbefaling om å unngå å reise kollektivt med mindre man må, fortsatt gjelder. Tiltakene for å overholde myndighetenes smittevernskrav, har medført at Østfold kollektivtrafikk har redusert kapasitet.– Med kapasitetsbegrensningen er det ekstra viktig at anbefalingen fra myndighetene følges. Skoleelever og folk med samfunnskritiske funksjoner har prioritet. Vi oppfordrer alle som kan til å reise utenfor rushtid, sier han.
——


Aktuell link