juni 18

Advarer mot tabu rundt rus


Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, er urolig for at mange vegrer seg for å snakke om alkoholinntak. Foto: Kirkens Bymisjon1 av 2 er bekymret for at noen de kjenner strever med rus og alkohol, viser ny undersøkelse. Mange tør likevel ikke å ta opp sin bekymring fordi det er tabubelagt og de er redde for å virke moraliserende skriver Kirkens Bymisjon:


– Det er urovekkende at 2 av 3 ikke tør å vise omsorg når de er bekymret for om noen de kjenner drikker eller ruser seg for mye, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.
Generalsekretæren i Kirkens Bymisjon mener vi alle har et ansvar for å gjøre alkohol- og rusbruk mindre tabubelagt.– Å bry seg er omsorgsfullt, ikke moraliserende. Våg å snakk om bekymringen din! Selv om du ikke har ansvar for å løse problemet, kan du bety en forskjell. Våre tall viser at alt for mange vegrer seg.Mange vet ikke hva de skal si

Undersøkelsen fra Kantar, utført på bestilling av Kirkens Bymisjon, viser at:•Nesten halvparten, 45 prosent, er bekymret for at noen i familien eller nær omgangskrets har eller har hatt rusmiddelproblemer, inkludert alkohol.


•66 prosent tør ikke å ta opp sin bekymring med personen det gjelder, selv om dette er foreldre, søsken, besteforeldre, øvrig familie eller kolleger.

•De fleste tør ikke fordi de er redde for å virke moraliserende. Mange frykter de vil ødelegge relasjonen, de er usikre på hva de skal si og synes rus, inkludert alkohol, er tabubelagt.


Undersøkelsen som er en del av Kantars Helsepolitiske barometer, ble lansert 17.juni. Et representativt utvalg på 2 102 personer over 18 år har deltatt. Datainnsamlingen ble utført i januar 2020.


Et av våre største helseproblem

Hvambsal i Kirkens Bymisjon understreker at rusmiddelproblemer er en av våre tids største helseproblemer, både på individ- og samfunnsnivå.
– Det finnes håp og hjelp -men vi må stå sammen og vi må tørre å bry oss. Også når vi er bekymret for om våre nærmeste drikker eller ruser seg for mye.Spør heller en gang for mye, enn en for lite.
Hun tror mange har et unyansert bilde av hvem som strever med rus. Det kan utgjøre en høy terskel mot å ta opp bekymring for venner og families alkoholbruk.– Rusmiddelproblemer kan ramme alle, selv om det rammer ulikt. Noen mangler fast bolig, har opplevd mange alvorlige tap i livet og er synlig ruset på gata.


Andre lever tilsynelatende alminnelige liv, men drikker mer i vanskelige perioder. En del av de med rusmiddelproblemer jobber i bransjer med høyt konsum av alkohol og andre rusmidler. Likevel kan problemene bli store og ramme hardt, både en selv og de nærmeste.Generalsekretæren i Kirkens Bymisjon mener at det å ta opp mulig rusmiddelproblem med en du bryr deg om, er å vise omsorg, på lik linje med andre sykdommer og livsutfordringer.– Er du bekymret for en venn eller søster – våg å spør av omsorg. Pårørende som bryr seg på et tidlig tidspunkt er modige og viktige, avslutter Adelheid Firing Hvambsal.