juni 18

Derfor deltar politiet i Pride-markeringen


Foto via Politiet


Hvert år markeres Pride over hele Norge, som en feiring av likhet og mangfold.


– Dette er noe også politiet deltar i – fordi mangfold er viktig for oss, sier
Politiet under Pride-paraden i Oslo i 2019.Politiet har et stort ansvar i å tilrettelegge for og opprettholde et godt og trygt samfunn for alle – uavhengig av folks seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.– Vi som politi skal speile dagens Norge. Dersom vi ikke hadde hatt mangfold i rekrutteringen vår, ville vi ikke speilet det moderne Norge vi har i dag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en artikkel:– Den forståelsen ulik seksuell orientering eller kjønnsidentitet i egne rekker gir oss i politiet er avgjørende for at vi skal være et politi for alle, tilføyer hun.


Laget av Politiet

Grunnleggende menneskerettigheter
FNs menneskerettigheter sier at alle mennesker har en iboende verdi og etnisk eller religiøs bakgrunn, alder, kjønn eller seksuell orientering er uten betydning for menneskeverdet. Politiet skal også så langt det er mulig verne folk mot diskriminering.– Vi i politiet støtter Pride som en markering som feirer likeverd og det mangfoldet vi har i samfunnet forøvrig. Det er bred tverrpolitisk støtte i Norge om markeringen og hovedbudskapet om at alle har rett til fritt å leve sine liv, sier Bjørnland.– Men det er én ting å si dette, man må også vise det. Derfor er det viktig og riktig at politiet deltar i Pride, som betyr så mye for så mange og som feirer nettopp det mangfoldet vi er satt til å beskytte, avslutter Bjørnland.