juni 20

Høysesongen for insekter er her – slik kommer de seg inn i boligen vår
FORVILLER SEG INN: Maur er eksempel på insekter som forviller seg inn på jakt etter mat. Foto via Norsk Hussopp Forsikring.Høysesongen for insekter er i de varme månedene om våren og sommeren. Selv om insektene er viktige for næringskjeden oppfatter vi dem ofte både som plagsomme og ekle – og til tross for at de fleste av dem er helt ufarlige, så kan noen gjøre stor skade.


Vi liker nok best at insektene holder seg utendørs, men fra tid til annen hender det at de kan forville seg inn i boligene våre.


– I de fleste tilfeller er insekter helt uproblematisk, men det kan oppleves ubehagelig, sier bygningsingeniør Øyvind Magerøy – fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring i en melding:
Insekter som forviller seg inn

Det er gjerne når det blir varmere at insektene kommer inn. De kan komme inn gjennom en åpen dør, eller fly inn i et åpent vindu. De fleste er harmløse, men det er også noen som gjør skade. For eksempel pelsbiller, klesmøll og fleskeklannere som særlig gjør skade på ullklær og tepper. Et godt tips kan derfor være å lagre ulltøy i tette poser og sørge for at det er rent når du pakker det bort.
Mauren er et annet insekt som gjerne forviller seg inn på jakt etter mat tidlig om våren. Hvis maur allerede har flyttet inn i boligen må man foreta tiltak for fjerne dem.– Rent forebyggende kan grus og pukk med elvestein rundt huset, minimum 40 centimeter dypt, være en effektiv barriere for å hindre at maur flytter inn, råder Magerøy.Den eneste kakerlakken som lever utendørs i Norge er Markkakerlakken. Den er ikke et skadedyr, men forviller seg ofte inn i hus. I motsetning til de tropiske kakerlakkene, som er alvorlige skadedyr, så danner den ingen faste bestander innendørs.– Denne kakerlakktypen gjør ingen skade og skal ikke bekjempes med skadedyrmidler. Hvis man opplever dem som plagsomme kan de i stedet fjernes med støvsugeren, beroliger fagsjefen.


Insekter som kommer med matvarer

Melbiller og tørrfruktmøll tiltrekkes av mel- og kornvarer. Melbillene kan følge med melet man kjøper og er ikke farlige.

– Men de bør ikke få utvikle seg, derfor er det viktig å ikke oppbevare mel og kornvarer for lenge i kjøkkenskapet. Kjøp det du trenger, og bruk det opp før du kjøper nytt. På den måten sikrer du en viss omløpshastighet på matvarene og unngår at biller, møll og larver får formere seg fritt i posene og eskene, forklarer Magerøy.


Insekter som kommer med emballasje

Skjeggkre ble funnet for første gang i Norge i 2013, men i dag er de spredt over hele landet og gjerne i nyere boliger. De kommer ofte i hus sammen med pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Derfor er det anbefalt å pakke ut nye ting utendørs og kaste emballasjen så raskt som mulig, da minimerer du sjansen for å ta med skjeggkre inn i boligen.Insekter som kommer på reise

Tropiske kakerlakker kan være blindpassasjerer i emballasjen til varer man har bestilt fra utlandet, men det vanligste er at de blir med oss hjem i kofferten. Det samme gjelder veggedyr.– Begge disse insektene kan det være både vanskelig og kostbart å bli kvitt. Det beste tipset er å prøve å unngå å ta dem med hjem. Kakerlakker er mer utbredt i utlandet enn her hjemme, og siden koronasituasjonen gjør at de fleste vil feriere i Norge i år vil antakelig problemet være noe mindre i år. Veggedyr derimot lever også på norske overnattingssteder, så det er lurt å være oppmerksom også på norgesferien, avslutter fagsjefen.


Generelle tips for å unngå insekter i boligen


•Pakk ut nye ting ute og kast emballasjen

•Sjekk rundt madrass og seng etter mørke ekskrementflekker, dette er tegn på veggedyr. Hvis du mistenker veggedyr – ikke ta de med inn når du kommer hjem.

•De fleste insekter er på jakt etter mat. Du bør derfor sørge for godt renhold for å hindre mattilgang.

•Mange insekter trives ekstra godt i fuktige miljøer. Sørg derfor for god ventilasjon og å holde huset tørt.


•Oppbevar matvarer i tette beholdere.

•Kontroller kjeller og loft jevnlig slik at du oppdager eventuelle angrep før de rekker å utvikle seg.


•Sørg for å tette åpninger og sprekker hvor insektene kan komme seg inn.

•Hold det rent og ryddig og fjern tilholdssteder også utendørs.