juni 22

28 fritidstiltak får støtte for at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet


Litteraturhuset i Fredrikstad, Fredrikstad bibliotek, Østfold Scene og LittFri Fredrikstad får sammen støtte til prosjektet «SLAM- uttrykk deg!». Foto via Sparebankstiftelsen DNB / Lise OlinFrivillige organisasjoner på Østlandet i samarbeid med skoler og bibliotek tildeles nå 13,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å skape fritidsaktiviteter for barn og unge. Målet er at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet.– Vi støtter opp om fritidsaktiviteter der barn og unge får holde på med ting de liker og mestrer, og hvor de blir en del av et fellesskap, sier Ane Marte Ringstad i Sparebankstiftelsen DNB i en melding:


47 prosent av søknadene som kom inn til søknadsfristen 14. april i søknadsordningen «Arenaer for tilhørighet» ble innvilget.


Prosjektene som støttes har til felles at tiltaket skal foregå på skoler eller biblioteker på Østlandet og at de er åpne, tilgjengelige og gratis for alle. Skoler og biblioteker er valgt som arenaer fordi disse når bredt ut og gir flere muligheten til å delta. I søknadsordningen for 2020 ble også fritidsklubber invitert til å søke.Av prosjektene som får støtte nå skal 17 prosent foregå på bibliotek, 55 prosent på skoler eller skolebibliotek og 25 prosent på fritidsklubber.
Det er også et krav at tre organisasjoner eller grupperinger skal samarbeide om prosjektet, og at minst én av disse er en frivillig organisasjon. Videre skal barn og unge skal være involvert i utformingen av aktivitetene det søkes støtte til.


– Vi ser at fellesskapet styrkes når det skapes relasjoner mellom flere grupperinger i lokalsamfunnet. Og når de unge er med på prosjektet blir tiltaket mer relevant og attraktivt for målgruppa, sier Ringstad.


De 28 prosjektene som får støtte er svært varierte både når det gjelder type tiltak, tildelingsbeløp og samarbeidspartnere.


For å bidra til å styrke barn og unges tilhørighet vil Sparebankstiftelsen DNB:

•Støtte eksisterende og nye arenaer knyttet til skole og bibliotek, der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke kompetansen sin.

•Stimulere til samarbeid mellom sektorer og interessegrupper i lokalsamfunnet.

•Sette søkelyset på frivillighetens rolle for å skape tilhørighet for flere i lokalsamfunnet, og utforske hvordan denne rollen kan styrkes.
Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.
Utvalg Østfold