juni 23

Ønsker tips om hatefulle ytringer mot homofile


Hittil i år har ikke Kripos registrert noen tips om straffbare hatefulle ytringer mot homofile, og oppfordrer om å si ifra.Kripos leder politiets nasjonale tipsmottak for hatefulle ytringer på internett tips.politiet.no. Når det kommer inn tips, sikrer Kripos innholdet og beriker informasjonen ytterligere, blant annet ved å identifisere gjerningspersoner. Denne informasjonen sendes videre til aktuelle politidistrikt for oppfølging. Det kan for eksempel være forbyggende samtaler eller opprettelse av straffesaker.


Mørketall


-Det er bekymringsverdig at vi ikke får tips om hatefulle ytringer mot homofile. Vi har en jobb å gjøre for å avdekke mørketall, sier sjef Kripos, Kristin Kvigne i en artikkel:Hun har en klar oppfordring:

Dersom du kommer over innlegg, videoer eller kommentarer der det fremsettes hatefulle ytringer overfor noen på grunn av deres homofile orientering, vil vi gjerne vite det, så vi kan følge opp. I tillegg kan hver enkelt av oss utgjøre en forskjell ved å stå opp mot slike ytringer og si ifra om at det ikke er greit, sier hun.Transpersoner bør gis vern mot diskriminering
I Kripos pågår et metodeutviklingsprosjekt med patruljering på internett. I denne forbindelsen har Kripos kommet over innlegg på ulike plattformer hvor personer har blitt hetset for kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Dette faller per i dag ikke under straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer og diskriminering. Det bør det gjøre, mener Kvigne.
Det er viktig at utsatte minoritetsgrupper har et slikt strafferettslig vern. Transpersoner er en slik gruppe, sier hun, og viser til Politidirektoratets høringssvar om det strafferettslige diskrimineringsvernet. Et lovforslaget om dette er til behandling i Stortingets justiskomité.Ikke et lovtomt rom

I patruljeringsarbeidet på nett legger Kripos igjen kommentarer og informerer om hva som kan være straffbart.


Vi har også snakket med mange som har fremsatt hatefulle eller krenkende kommentarer. Vi mener at bevisstgjøring kan bidra til å forebygge slike kommentarer. I tillegg har vi vært i kontakt med ulike tjenestetilbydere for å få innhold slettet. Mange tror at internett er et lovtomt rom, og da er det viktig at vi som politi er til stede, og viser at lovverket også gjelder på nett, sier Kjersti Rønholt, fungerende leder ved seksjon for tilstedeværelse på internett ved Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3), hos Kripos.