juni 26

-To per tusen må nås


– Regjeringen er tydelig på at målet om to politifolk per tusen innbyggere skal nås innen utgangen av 2020. Vi skal gjøre det vi kan for å imøtekomme kravet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en melding:Regjeringens krav om at politiet skal nå 2 per 1000 er tydelig beskrevet i «Politimeldingen – et politi for fremtiden», som ble lagt fram tidligere denne uken.
– Dette kommer til å kreve hardt arbeid, sier Bjørnland.


Politidirektøren minner samtidig om at politiet har blitt fått tilført store ressurser de senere årene, både i rene penger og i antallet ansatte.– Denne ressurstilførelsen har vært nødvendig og den er vi svært glad for. Regjeringen er nå imidlertid tydelig på at denne økningen verken kan eller skal fortsette, sier Benedicte Bjørnland.


– Vi kommer til å ha tett dialog med politimestrene, særorgan og de tillitsvalgte, når vi går inn i dette arbeidet. Noe må prioriteres ned eller utsettes, alt kan ikke bli bedre når vi skal bruke betydelige summer på å nå bemanningsmålet for politiutdannede.Dialog fremover

I tillegg til den tydelige forventningen fra regjeringen knyttet til realisering av to per tusen, er det også andre forpliktelser som binder opp politiets budsjett. Sammen med en ventet innstramming i offentlig sektor fremover gjør dette at den økonomiske situasjonen for politiet er svært krevende.– Vi må arbeide systematisk og profesjonelt for å sikre at vi forvalter ressurser og budsjetter på best mulig måte. Målet er å levere best mulige polititjenester innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. Det er vårt ansvar å bruke ressursene godt og klokt. Hvis vi kan jobbe smartere – og det innebærer å disponere om – må vi gjøre det, avslutter Bjørnland.—-


Illustrasjonsfoto via Politidirektoratet