juni 29

Ikke gjør dette i lyn- og tordenvær


Med åtte enkle grep avverger du skader på mobil, pc og bredbåndsutstyr i lyn- og tordenværet.


Juli og august er høysesong for lynnedslag i Norge, og i et normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Norge. Lynnedslag kan gjøre stor skade på telefoner, PC-er, modemer, bredbåndsutstyr og annet teleteknisk utstyr.


Telenor mottar nærmere 20.000 meldinger om feil på elektronisk utstyr i sommerhalvåret skriver selskapet i en melding:‒ En stor del av feilene som oppstår på grunn av lynet kan unngås med enkle grep. Når tordenværet kommer, er det viktig å koble fra alt elektronisk utstyr, både tele-elektronikk, PC og TV enten du er i huset, hytta eller andre steder du har slikt utstyr, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.
Det er trygt å bruke mobiltelefon i tordenværet. Men – mobilen bør, som alle andre elektriske apparater, være frakoblet laderen.


Derfor kan det være lurt å ha en batteridrevet nødlader (også kalt powerbank) i bakhånd, om tordenværet skulle melde seg. Hvis du har fasttelefon, bør du sjekke med eventuell alarmleverandør om det vil påvirke sikkerhetsalarmen før du kobler den fra.


Kobbernettet mer utsatt

Mange kunder har fremdeles fasttelefon og bredbånd (ADSL/VDSL) over kobbernettet.

– Kobbernettet er i mange tilfeller over 100 år gammelt, og er ekstra utsatt for skader ved lynnedslag. Vi er nå i gang med å modernisere fastnettet og bytte ut kobber med bredbånd og tale over fiber og mobilnett, opplyser Amundsen.


Skader for 20 millioner kroner

I utsatte områder er det også lurt å anskaffe overspenningsvern som monteres på telefonlinjen eller bredbåndslinjen. Slikt utstyr er å få kjøpt i de fleste elektroforretninger. Dette har vært påbudt i alle nye boliger og ved rehabilitering av hus siden 2010.


– For å begrense skadene ved lynnedslag er det montert overspenningsvern og sikringer i alle Telenors sentraler. Likevel opplever vi store skader fordi lynnedslag forårsaker høye spenninger på telekablene som igjen kan skade elektronikk og datautstyr i nettet. Hvert år påføres Telenor kostnader på over 20 millioner kroner som følge av skader etter tordenvær, sier Amundsen.


Med åtte enkle grep avverger du skader på mobil, pc og bredbåndsutstyr i lyn- og tordenværet, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. Foto: BMartin FjellangerDet skjer også fra tid til annen ulykker i forbindelse med tordenvær.


– Generelt vil Telenor oppfordre folk til å holde seg unna teleledninger i huset, og ikke prate i fasttelefonen i tordenvær. Å prate i en trådløs telefon eller mobiltelefon går fint så lenge den ikke er tilkoblet lader i strømnettet, sier Amundsen.
Åtte tips – gjør hjemmet klart for lyn- og tordenvær

Trekk først ut kontaktene til PC, TV, modem og annet teleutstyr. Vurder også å trekke ut tilkoblinger til kabelanlegg, støpsel til fasttelefon og nettverks- og antenneledninger.


Bredbånd på fiber: Trekk ut strømmen til ONT’en. Det er den boksen som er koblet med nettverkskabel til din bredbåndsruter.


Bredbånd på DSL: Trekk ut kabelen som er koblet mellom kontakten i veggen (og verden utenfor) og kontakten merket DSL på ditt modem/bredbåndsruter.Trekk også ut strømmen til modemet/ruteren.


Bredbånd på Kabel-TV: Trekk ut koaks-kabelen mellom TV/multimediekontakten i veggen og kabel-TV-modemet. Trekk også ut strømmen til modemet
Hjemmebredbånd over mobil:


Det kan være smart å ta et bilde med mobiltelefonen av hvordan ting var koblet slik at man ikke kobler feil når uværet er over eller man er tilbake fra ferie.
Hvis du skal på ferie, kan det være lurt å alliere seg med naboene, slik at de kan sjekke det elektriske utstyret for deg hvis noe skulle skje.


Montér overspenningsvern. Overspenningsvern plugges i jordete stikkontakter og deretter plugger du i disse igjen det utstyret du ønsker å beskytte. Det finnes også avanserte overspenningsvern som i tillegg til strøm kan beskytte telefon- og bredbåndslinjene dine.