juni 30

Persontogtilbud på Østfoldbanen. Konkurransen om Trafikkpakke 4 utsettes


Konkurransen om Trafikkpakke 4 utsettes. Persontogtilbud på Østfoldbanen og Gjøvikbanen:– Togtrafikken har blitt hardt rammet av koronapandemien. Med færre reisende har billettinntektene falt, og det er usikkert hvordan etterspørselen etter togreiser blir fremover. Denne uforutsigbarheten øker risikoen ved å gjennomføre konkurransen om trafikkpakke 4 som planlagt. I tillegg er det økt risiko på andre områder.


Jernbanedirektoratet får derfor litt mer tid til å forberede konkurransen om drift av persontogtilbudene på Østfoldbanen og Gjøvikbanen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding:


Jernbanedirektoratet kunngjorde i september 2019 en fremdriftsplan for konkurransen om Trafikkpakke 4, som består av lokaltogtilbudene Spikkestad – Lillestrøm, Stabekk – Ski, Stabekk – Moss, Skøyen – Mysen og Oslo – Jaren, og regionaltilbudene Oslo S – Halden (InterCity) og Oslo S – Gjøvik. Planen var å sende ut konkurransegrunnlaget i september i år, inngå kontrakt med vinnende togoperatør høsten 2021, med trafikkstart i desember 2022.Hovedsakelig som en konsekvens av uforutsigbarheten som koronapandemien har medført for togtrafikken, har Jernbanedirektoratet anbefalt Samferdselsdepartementet at utsendelsen av konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 4 bør utsettes med minst ett år. Samtidig har Jernbanedirektoratet identifisert risikoreduserende tiltak, som gjør behovet for utsettelse noe mindre.


Konkurranse i 2021 – trafikkstart i 2023

Det legges nå opp til en ny fremdriftsplan for gjennomføringen av konkurransen for Trafikkpakke 4. Med den nye fremdriftsplanen blir konkurransegrunnlaget sendt ut tidlig neste år, med frist for å levere inn tilbud i august/september 2021. Kontrakt med vinnende togoperatør skal etter planen signeres tidlig i 2022, mens trafikkstart blir i desember 2023. Med dette får den vinnende togoperatøren god tid til å forberede trafikkstarten.


En erfaring fra de foregående konkurranserundene er at det er behov for mer tid mellom kontraktsignering og trafikkstart.