juni 30

Postens bankavtale med DNB forlenges i to måneder


Avtalen om at DNB tilbyr banktjenester gjennom Postens salgsnett forlenges med to måneder frem til 1. september 2020. Banktjenestene skulle opprinnelig avvikles 30. juni opplyser Posten i en melding:


Det har lenge vært klart at avtalen som har gjort det mulig å utføre dagligbanktjenester på postkontorer og i Post i Butikk skal avvikles.


Når den nå forlenges, er det av hensyn til personer som vil få problemer med å få utført enkle banktjenester som kontaktuttak fra giro dersom de ikke kan gjøre dette på Posten.


Alle banktjenester unntatt valutatjenester og giro-innbetaling blir videreført i Postens nett frem til 1/9-2020.Myndighetene og NAV arbeider med alternative løsninger for denne gruppen, og målet er at de skal være på plass innen 1. september.