juli 02

Ønsker fem nye fredningsområder for hummer i Viken
Fiskeridirektoratet vil snevre inn foreslåtte fredningsområder for hummer i Viken fylke. Det er kortsiktig tankegang som ikke verner hummerbestanden godt nok, mener fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.


Krafttak

– Vi må ta et krafttak nå for å få opp bestanden av hummer i Oslofjorden, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim til Vikens nettsider:Hvor store skal fredningsområdene for hummer være? Det er kjernespørsmålet i høringsrunden som nå gjennomføres av Fiskeridirektoratet.


30. juni var Tvinnereim del av en Viken-delegasjon på befaring ved Kvernskjær på Hvaler – et av fredningsområdene for hummer i Viken i dag.


Stor tilbakegang av hummerbestanden

I dag er det to bevaringsområder for hummer i Viken, ett på Kvernskjær på Hvaler og ett ved Nesoddtangen.


I 2019 anbefalte Østfold fylkeskommune, på Fiskeridirektoratets oppfordring, at det opprettes fire bevaringsområder for hummer i tidligere Østfold.


Disse områdene var:

Kvernskjær i Hvaler på om lag 4,5 km2 (utviding av dagens område)

Heia i Hvaler på om lag 7,1 km2

Rauerfjorden i Fredrikstad på om lag 8,4 km2

Mossesundet i Moss på om lag 6.9 kilometer


Bakgrunnen for direktoratets forespørsel var den betydelige tilbakegangen som er dokumentert i hummerbestandene i denne delen av regionen siden 1960-tallet.


Nylig har Fiskeridirektoratet sendt ut forslag til fredningsområder i Viken. Her foreslås det altså å snevre inn på flere av områdene som Østfold fylkeskommune foreslo i fjor høst. I et alternativ foreslås det også kun to fredningsområder.


Innsnevringene begrunnes blant annet med at en da unngår å frede arealer hvor det er fiskeriinteresser. Disse begrunnelsene reagerer Tvinnereim på.
Det er vanskelig å tenke seg viktige yngle- og oppvekstområder for hummer hvor det ikke er fiskeriinteresser. Men å utelukkende basere seg på kortsiktige fiskeriinteresser, løser ikke utfordringene vi skal løse.


-Prosessen har vært uryddig, noe som nå gjenspeiles i innholdet i forslagene, sier Tvinnereim.


Mer fredning bedre på lengre sikt

Fylkesrådet i Viken har nå vedtatt å støtte de opprinnelige forslagene fra Østfold fylkeskommune, samt Vestby kommune som foreslår å frede et område på rundt 2 kvadratkilometer ved Sonsbukta.
-Selv om fangstforbud i fredningsområdene på kort sikt vil være negativt for fiskeriinteressene, vil fredningene også medføre bedre rekruttering og bedre fangst av hummer på lengre sikt i nærliggende områder. Fredningene vil medføre større mulighet for at hummerbestandene i Oslofjorden kan gjenoppbygges og bevares, sier Tvinnereim.

—-
Aktuell link | mer her | Viken fylkeskommune