juli 04

Sykehuset Østfold får bistand fra Ahus


Sykehuset Østfold får nå hjelp fra Ahus for å kunne analysere koronaprøver i helgene i sommer.


– Det har vært tøffe måneder for medarbeiderne i laboratoriet, og vi prøver å legge til rette for at de kan få avvikle ferie, sier avdelingssjef Anne-Kathrine Palacios via sykehusets nettsider:Grønn

Sykehuset Østfold er fortsatt i grønn beredskap. Hvis smittesituasjonen skulle endre seg i sommer, vil sykehuset trappe opp testkapasiteten, inkludert i helger. Det vil da bli nødvendig å tilbakekalle personell fra ferie.


– Dette håper vi å unngå, sier Palacios.
Testene som blir sendt fra kommunene til Sykehuset Østfold for analyse etter kl. 07.30 på fredag, blir nå videresendt til Ahus for å bli analysert i helgen.
Kommunene tester fortsatt mange, og driver smitteoppsporing.– Sykehuset Østfold har nå avtalt med Ahus at vi kan sende inn og få analysert prøver både på lørdag og på søndag. Prøver som blir tatt i kommunene på søndager, analyseres i Sykehuset Østfold på mandager, sier avdelingssjefen.Elektroniske prøvesvar går fra Ahus til legevakt og kommuneoverleger i kommunene, så snart svarene er klare. Positive prøvesvar ringes også til kontaktpersonen kommunene har oppgitt. I de fleste tilfeller er dette kommuneoverlegen.

– Målet er at kommunene ikke skal behøve å vente på prøvesvar, slik at smitteoppsporingen er så effektiv som mulig. I dag har vi heldigvis få smittetilfeller, men vi vet at dette kan endre seg og at det viktig at mange fortsatt testes, sier hun.—-


Aktuell link | sykehuset Østfold