juli 07

Dobbelt så mange bobiler de siste 10 årene


Det blir stadig flere norskregistrerte bobiler på veiene i vårt langstrakte land. Ved årsskiftet var det registrert litt under 52 000 bobiler i Norge, nesten dobbelt så mange som for ti år siden skriver Statistisk sentralbyrå i en artikkel:
At nordmenn har fått øynene opp for å feriere i bobil er ikke et nytt fenomen. De siste ti årene har det vært en kraftig vekst i antallet norskregistrerte bobiler, fra 26 800 ved inngangen til 2010 til 51 728 ved inngangen til 2020. Før 2010 hadde også veksten pågått i flere år.-Formidabel

– Det er en ganske formidabel vekst. Vi har ikke tall for utenlandske bobiler på norske veier, men vi vet jo at det vanligvis er mange av dem, og det er grunn til å tro at veksten også i flere andre land har vært stor, sier seniorrådgiver Geir Martin Pilskog i SSB.


I for eksempel Tyskland var det ved inngangen til 2019 registrert over 530 000 bobiler. Det innebar en økning på 9 prosent sammenlignet med 2018.Akkurat i år ser vi nok ikke så mye til de utenlandske turistene ettersom koronapandemien har satt sine begrensinger på reiselivet. Men med flere nordmenn innenlands blir det nok ikke folketomt på campingplassene rundt om i landet likevel.
—-
Aktuell link | SSB