juli 08

Over 6 millioner til reiselivsnæringen i Viken


Nå mottar destinasjonsselskaper ekstraordinære midler som følge av koronapandemien. Totalt deler Viken fylkeskommune ut over seks millioner kroner for å bidra til å få reiselivsbedriftene raskere opp på bena igjen.


Tilskuddet skal gå til aktiviteter som skal løse kritiske behov reiselivsaktørene har som resultat av koronapandemien opplyser Viken fylkeskommune på sine nettsider:– Det er ingen tvil om at reiselivet i Viken opplever tøffe tider. Derfor er vi glade for å kunne iverksette denne ekstraordinære ordningen. Det kom inn gode og relevante søknader fra hele fylket, og destinasjonene har gjort en god jobb i å identifisere de viktigste behovene for sine medlemsbedrifter, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.


14

Da søknadsfristen gikk ut 15. juni, var det kommet inn 14 søknader fra destinasjonsselskaper og næringsselskaper over hele fylket. Søknadene omfatter i hovedsak markedstiltak, men det er også bevilget midler til produktutvikling, kompetanseheving og lokale og regionale samarbeidsprosjekter.


Totalt er det via denne og andre støtteordninger fra “Vikenpakka – tiltak for Vikensamfunnet”, fordelt over 6 millioner fordelt til korona-relaterte aktiviteter i reiselivet i Viken.-Vi ser fram til å følge destinasjonene videre i dette viktige arbeidet. Målet er at støtten til syvende og sist skal bidra til økt omsetning og sysselsetting på reiselivsdestinasjonene, avslutter fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.Disse destinasjonsselskapene mottar støtte via ordningen. Navn på destinasjonsselskaper – utvalg tidligere Østfold


Midler tildelt


•Visit Østfold 539 000
•Visit Fredrikstad og Hvaler AS 750 000
• isarpsborg AS 660 000


—-Aktuell link | Viken