juli 09

Selv statsministeren trenger ferie iblant. Hvem styrer egentlig i hennes sted?
Selv statsministeren trenger ferie iblant. Hvem styrer egentlig i hennes sted?

Erna Solberg i Bergen.
Statsminister Erna Solberg i hjemlige omgivelser i Bergen. Foto: Arvid Samland


Vanlige spørsmål når statsministeren er på reise eller ferie er ”hvem styrer landet nå?”, ”hvem er fungerende statsminister?”, ”hvem vikarierer for hvem i regjeringen?” Her redegjør Statsministerens kontor for status:Selv om statsministeren tar en velfortjent ferie, holder hun løpende kontakt med både kontoret og regjeringsapparatet, og trenger dermed ikke en ferievikar.


Har høy beredskap

Situasjonen i år er mer uforutsigbar enn normalt, og det kan oppstå hastesaker knyttet til covid-19 eller andre forhold som må løses raskt. Regjeringen har derfor høy beredskap gjennom sommeren. Det avholdes ukentlige møter i regjeringens covid-19-utvalg (RCU). Deltakere i RCU er partilederne, finansministeren, helse- og omsorgsministeren, justis- og beredskapsministeren, utenriksministeren og de statsrådene som har saker de må få behandlet. De som ikke er i Oslo, deltar på videolink.


Det er ikke planlagt statsrådsmøter før i august, men hvis det skulle bli behov for statsrådsmøte i ferien, vil statsministeren og andre regjeringsmedlemmer bli tilkalt.


Det hender likevel at statsministeren ikke kan være til stede for å utføre sine oppgaver. Hvem som fungerer i statsministerens rolle når hun er borte, avgjøres av rangordningen i regjeringen.


Rangordningen

I sommer har statsrådene Iselin Nybø og Olaug Vervik Bollestad rang etter statsministeren.


Den videre rekkefølgen er finansminister Jan Tore Sanner, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, samferdselsminister Knut Arild Hareide, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, olje- og energiminister Tina Bru, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse.


Stedfortredere statsrådene imellom

Det finnes en uformell ordning der statsrådene kan være stedfortredere for hverandre på regjeringskonferanser og statsrådsmøter. En stedfortreder kan ikke ta avgjørelser av betydning i kollegaens departement. Da må man i tilfelle være formelt oppnevnt ved kongelig resolusjon som settestatsråd i hver enkelt sak.


For ledelsen av Utenriksdepartementet er det ved kongelig resolusjon gitt egne fullmakter.