juli 10

-Tallene for juni i år viser at hele 92 prosent av alle kreftpasientene i Sykehuset Østfold fikk startet behandling innen anbefalt forløpstid


På bildet – Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl. Foto via SØ

-Ekstra

– Dette er ekstra imponerende i den beredskapssituasjonen vi har vært i de siste månedene, sier prosessdirektør Liv Marit Sundstøl.
Beste resultat noensinne

Sykehuset Østfold er det tredje beste sykehuset i landet, kun slått av to sykehus som har langt færre kreftpasienter skriver sykehuset på sine nettsider:– Det er et kjempegodt resultat vi nå kan vise til, og at vi klarer å starte behandlingen tidlig, er veldig viktig for pasientene, sier Sundstøl.


Langt over nasjonalt mål

Norske kreftpasienter følger nå standardiserte pakkeforløp som beskriver hvordan pasienter skal behandles og utredes ved mistanke om kreft. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene.

Helsedirektoratet følger opp og måler sykehusenes arbeid for å se om målet med pakkeforløp oppfylles. Det nasjonale målet er at 70 prosent av pasientene skal ha startet behandling innen anbefalt tid.

– Sykehuset Østfold har også tidligere hatt gode resultater, men vi har aldri hatt et samlet resultat for alle kreftformer på over 90 prosent. Her fortjener medarbeiderne en stor takk for innsatsen, sier Sundstøl.


Viktig koordinering

Det er nasjonalt utarbeidet totalt 28 ulike pakkeforløp for kreft, og de første kom i 2015. Sykehuset Østfold har arbeidet systematisk med pakkeforløpene over lang tid.


Aktuell link | sykehuset Østfold