juli 12

Lyser ut midler til fjerning av stillehavsøstersNå kan kommuner og andre aktører i Viken søke støtte til å få fjernet stillehavsøsters langs kysten.
Tilskuddsordningen kan bidra til at et omfattende miljøproblem bekjempes sier fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim.
Fylkesrådet kjemper for et biologisk mangfold, og skal gå foran i arbeidet med å bekjempe uønskede arter som gjør stor skade. Stillehavsøsters er en slik art, og derfor er jeg glad for at vi nå ruller ut denne støtteordningen, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim via Vikens nettsider:Viken fylkeskommune tilbyr nå kommuner og NAV-kontorer med flere støtte til plukking i egen regi ut 2020. Støtten skal bidra til å finansiere utstyr og eventuelle arbeidsledere og lignende.


Se hvordan du søker her


Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst ved kysten langs Oslofjorden. Det er en art som sprer seg lett og som kan gjøre stor skade der den etablerer seg. Samtidig har den potensial når det kommer til kommersiell utnyttelse, både til konsum og bruk av kalkholdige restprodukter.


Miljødirektoratet har laget en handlingsplan, hvor det nasjonale målet er å redusere bestander av stillhavsøsters.


Formålet med støtten Viken fylkeskommune nå gir er å bidra til medfinansiering, slik at dette målet kan nås.


Dette gir en mulighet til å kunne redusere kuttskader og lignende for badende og andre brukere av de mest populære friluftsområdene av kysten vår. Noe rydding vil også redusere spredning og omfang til neste år, hvilket kan bidra i å stagge miljøproblemet, sier Tvinnereim.


I kriterier for støtten heter det blant annet at «ryddingen av stillehavsøsters skal skje langs Vikens kystlinje i løpet av 2020, og at rydding på strender og friluftsområder som benyttes av mange, eller der østersen utgjør et særlig miljøproblem, vil bli prioritert. Det er ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen skjer fortløpende.


——


Aktuell link | Viken fylkeskommune | foto via Mattilsynet